NYE VEIER AS: Privatisering på ville veier

Regjeringens uttalte målsetting med å etablere Nye Veier AS var «raskere, rimeligere og mer helthetlig vegbygging». I rapporten Nye veier AS – Privatisering på ville veier, påvises det at denne dobbeltorganiseringen vil føre til mer byråkrati, uklare ansvarsforhold, mange løpende avklaringsbehov, dobbeltarbeid i alle utbyggingsprosjekter og mer kostbare løsninger. Roar Eilertsen i De Facto har utarbeidet rapporten. – Det er åpenbart ingen grunn til å legge den politiske striden om Nye Veier AS død, skriver han i forordet.  Tvert imot. 

De tre LO-forbundene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som organiserer i Statens vegvesen, ga sammen med For Velferdsstaten De Facto oppdraget med å utarbeide rapporten. De krever at et nytt regjeringsflertall avvikler selskapet.

LO-forbundene slakter regjeringens veiselskap. I Dagsavisen gir Nicolai Astrup fra Høyre tilsvar, der han kaller Nye veier AS «Det private veiselskapet». Arbeiderpartiet utfordres til å ta grep etter valget 2017.  På kartellkonferansen på Gol tok både NTL og FLT opp Nye veier AS i møte med Arbeiderpartiet.

Helene Bank helene.bank@velferdsstaten.no

 

 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.