Bekjemp fattigdommen

av | okt 22, 2009 | Fordeling

Til tross for at fattigdom har vært et sentralt tema i de
siste valgkampene, er flere hundre tusen mennesker her i landet
fattige – blant dem svært mange barn. I oppropet fokuseres
det på dem som ikke kan forsørge seg selv gjennom
arbeid. Også disse må sikres midler til livsopphold som
gir et verdig liv. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
beregner årlig hva som er et minimumsnivå for ulike
typer husholdninger. I dagens system er det opp til den enkelte
kommune å fastsette nivået på sosialhjelpen.
Regjeringa går kun ut med en rådgivende sats, og selv
om denne ligger godt under SIFOs satser, opererer halvparten av
kommunene med satser som til og med ligger under denne.

I arbeidslinje-politikken påstås det at dersom
stønadene er for gode, vil ikke folk jobbe – altså et
markedsliberalistisk menneskesyn. Det er dette som i stor grad
også skjuler seg bak slagordet om at det skal
lønne seg å jobbe
: Du skal straffes
økonomisk dersom du ikke kan delta i arbeidslivet. Dette
blir så et argument for å holde så vel
sosialhjelp som andre sosiale stønader på et minimum.
Erfaringer fra inn- og utland viser imidlertid at sjansen for
å komme i arbeid øker når stønadene
øker. Dette tilsier at vi i kampen mot fattigdom også
må ta et oppgjør med viktige deler av
arbeidslinje-ideologien. For velferdsstaten vil følge opp og
styrke arbeidet for å presse fram en endring på dette
området.

 Les kravene i flyeren her.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.