Sosialdemokratisk opprop mot tjenestedirektivet – bruk reservasjonsretten!

Det er svært vanskelig for regjeringen å garantere
for disse forholdene. Det er særlig problematisk at det i
siste innstans er EF-domstolen som skal fastslå eventuelle
tvilstilfeller.Vi kan ikke godta et direktiv som innebærer en
risiko for svekket kontroll med norske lønns- og
arbeidsvilkår og overfører makt fra folkevalgte organ
til EFTA- og EF-domstolen. Vi krever derfor at regjeringen bruker
reservasjonsretten mot EUs tjenestedirektiv.

Les hele oppropet og hvem som undertegnet på http://www.nyttnei.no/

Lokalt er engasjementet stort. Representantskapet i EL og IT
Forbundet i Nordland har vedtatt dette oppropet, «Vend dem
ryggen».

VEND DEM RYGGEN

EL & IT Forbundet Nordland sitt representantskap har
følgende oppfordring til alle fagorganiserte og alle andre i
Norge.

Hvis dagens regjering vedtar å innføre EU
sitt tjenestedirektiv i Norge, så oppfordrer vi alle til
å markere dette under stortingsvalget i 2009, dette ved
å la være å stemme på det partiet som
bruker  sitt flertall til å tvinge i gjennom
direktivet.

Se også link til det sosialdemokratiske oppropet mot
direktivet:

Uttalelse fra halvårsmøte i
Heismontørenes Fagforening i går, mandag
17.november.

Det var 140 medlemmer til stede, og vedtaket var enstemmig.

Kampen mot tjenestedirektivet MÅ
fortsette, fagbevegelsen kan ikke godta at AP tekker NHO og
høyresiden på Stortinget!

Stoltenberg overkjører store deler av fagbevegelsen for
å tekke EU’s direktiver og  markedsliberalistiske
verdier med å banke gjennom Tjenestedirektivet.
Høyresida i samfunnet vil ha dette direktivet for å
få konkurranse på lønns og arbeidsforhold, og
det får de av AP og Jens ! Et hån mot fagbevegelsen og
en skam for DNA.

Når Jens og AP trumfer gjennom dette direktivet, så
sier de samtidig at de er for hardere konkurranse på
lønn og arbeidsforhold for arbeidere i Norge, dette til
tross for all den elendighet som er bevis av sosial dumping uten
tjenestedirektivet.

At NHO og næringslivet ønsker lavere lønn og
mindre sikkerhet for arbeidere er ingen stor nyhet, men at
Arbeiderpartiet skal være de som sørger for at de
får dette, må vel karakteriseres som  arrogant
ovenfor fagbevegelsen.

LO kan heller ikke være så naive at de stoler
på at AP og Jens gir garantier for de krav som LO-ledelsen
har stilt. Om det så er tilfelle at LO ser dette som en
garanti, så strider disse garantiene mot EØS, EU’s
politikk og Tjenestedirektivet i seg selv.

LO’s nylige vedtatte krav til regjeringa for at
reservasjonsretten ikke skal benyttes er at :

  • Direktivet ikke hindrer tiltak mot sosial dumping
  • Allmenngjøring av tariffavtaler kan videre
    føres
  • Norge beholder styringsrett over viktige
    samfunnsområder
  • Nasjonale arbeidsrettslige spørsmål ikke blir
    berørt

I tillegg sier LO at det ikke kan herske noe usikkerhet om disse
punktene .

EU-domstolen har i år, med fire oppsiktsvekkende dommer
fastslått at EU’s regler for fri flyt av tjenester overstyrer
nasjonale arbeidsrettslige og faglige rettigheter. Bare av den
grunn er det åpenbart at LO’s krav ikke vil bli innfridd.

Norge kan, i motsetting til EU’s medlemsland si nei til å
innføre tjenestedirektivet ved å benytte seg av
 reservasjonsretten !

Norsk fagbevegelse bør ta muligheten og kampen mot
innføringen av tjenestedirektivet, ved å opptre som en
buffer mot EU’s markedsliberalistiske direktiver og politikken EU
står for !

Denne kampen vil gavne alle arbeidstakere i Europa !

LO må stå på vedtaket om «NEI» til
tjenestedirektivet !

LO må kreve at Arbeiderpartiet snur !

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.