Nyhetsbrev 1/2009

av | jan 14, 2009 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev 1/2009

(Vennligst videresend i egen organisasjon og andre aktuelle nettverk!)

Innhold:
1. Velferdsstatens vekst – og fall?
2. Fritt fall, finanskrisen og utveier
3. En fjerde vei
4. Aksjon mot anbud
5. Velferdskonferansen 2009
6. De tok tilbake sykehusene
7. Bred allianse mot frihandelsavtale med Colombia

———————————————————————-

1. VELFERDSSTATENS VEKST – OG FALL?

For velferdsstatens daglige leder, Asbjørn Wahl, har nettopp gitt ut boka «Velferdsstatens vekst – og fall?» på Gyldendal Forlag. Der analyserer og oppsummerer han velferdsstatens framvekst, maktkampen, vendepunktet som kom med markedsliberalismen, angrepene på velferdsstaten, brutaliseringen av arbeidslivet, omdefineringen av arbeidslinja og de manglende politiske svarene. Han skisserer også mulige alternativer og forslag til hvordan vi kan forsvare velferdsstatens landevinninger. Samfunnsdebattant og professor i sosialmedisin i Trondheim, Steiner Westin, skriver følgende: «Denne boka burde bli folkelesning. Den kan bli årets viktigste sakprosabok, eller i det minste et avgjørende viktig innspill før stortingsvalget til høsten Boka kan kjøpes i bokhandelen eller direkte hos forfatteren (asbjorn.wahl@velferdsstaten.no).

———————————————————————-

2. FRITT FALL, FINANSKRISEN OG UTVEIER

På ett år har Norge tapt 1043 milliarder kroner av statens formue på finanskrisen. Flere norske kommuner har sløst bort millioner på spekulasjon. Arbeidsledigheten øker. Islands økonomi er kjørt i grøfta, og rasende islendinger sørget for regjeringens og sentralbanksjefens avgang. I USA er millioner av mennesker husløse og arbeidsledige som følge av den verste krisen siden 1929, som nå sprer seg over hele verden. Hvordan kunne det skje – og hva må gjøres? Boka forklarer krisen – dens konsekvenser, og hvilke veier som kan føre ut av den. Spesialrådgiver i For velferdsstaten, Helene Bank, og professor Kristen Nordhaug har skrevet i og redigert boka. Blant forfatterne finner vi verdenskjente økonomer så vel som skarpe norske politiske kommentatorer, som Erik Reinert, Bent Sofus Tranøy, Emilie Ekeberg og Rune Skarstein. (Kan bestilles her: http://www.attac.no/.)

———————————————————————-

3. EN FJERDE VEI

I dag er det mer velstand enn noen gang i industrilandene. Likevel han man også mange alvorlige problemer. I boka «En fjerde vei – alternativer til internasjonal markedsliberalisme» fokuserer forfatteren Fritz C. Holte på noen av disse, som han kaller «de fem problemene». De er offentlig fattigdom, høy arbeidsløshet, skjev fordeling av de inntektene som skapes i næringslivet, et brutalt arbeidsliv for noen og produksjonsmetoder som skaper globale miljøproblemer. Holte har i mange år lett etter akseptable alternativer til det nåværende økonomiske systemet. Resultatet presenterer han i denne boka, som kan kjøpes her.

———————————————————————-

4. AKSJON MOT ANBUD

Det er satt i gang en landsomfattende underskriftsaksjon mot anbud i kollektivtrafikken. Håpet er at denne aksjonen skal bli en spydspiss mot all markedsliberalisme og New Public Management-tenkning. Kravene er enkle og klare:
* Ingen bruk av anbud i kollektivtrafikken.
* Regjeringa må si nei til EUs forordning om anbud.
* Alternativt må fylkeskommunene drive all kollektivtrafikk i egen regi.
Skriv under oppropet (som finnes her) og send oppfordringa videre til alle dine venner. Målet er tusener av underskrifter før LO-kongressen i mai.

———————————————————————-

5. VELFERDSKONFERANSEN 2009

Velferdskonferansen 2009 ble en stor suksess – med omkring 450 deltakere. Temaet var «Offentlig velferd under markedsstyring, om styringsalternativer til New Public Management». Der ble språket, reformene og institusjonene som fremmer markedsstyringen avdekket – og alternativer diskutert. Foretaksmodellen for sykehusene må avvikles, ble det konstatert. Kommersialiseringen av barnehager, barnevern og asylmottak, der private selskaper tjener store penger, må stanses, var en klar konklusjon. Omgjør Senter for statlig økonomistyring (SSØ) til et statlig Senter for offentlig utvikling (SOU), foreslo daglig leder i For velferdsstaten, Asbjørn Wahl. De fleste innledningene fra konferansen er nå lagt ut på våre hjemmesider – under de aktuelle punktene i programmet. Dere finner dem her.

———————————————————————-

6. DE TOK TILBAKE SYKEHUSENE

På Velferdskonferansen 2006 ble det lagt fram en ny rapport om helsereform og alternativer til markedsstyring og New Public Management. Skottland og New Zealand gikk langt i å la markedsreformer og konkurranseutsetting styre helsesektoren – med katastrofale følger. Når har de sagt stopp og utredningsinstituttet De Facto har undersøkt hva som skjedde videre. Tidlig på 1990-tallet organiserte Storbritannia sykehusene som foretak og innførte bestiller-utførermodeller. Men da det skotske parlamentet fikk ansvaret for helsepolitikken i 1999, ble systemet reversert og i 2004 ble hele foretaksmodellen avviklet. Resultatet av snuoperasjonen er bedre styring med både helsemål og økonomi. Helsesektoren får nå ros av den skotske riksrevisjonen. Resultatene er brennaktuelle også her i landet. Les om rapporten og finn selve rapporten her.

———————————————————————-

7. BRED allianse MOT frihandelsavtale MED Colombia

Regjeringa har utsatt behandlingen av frihandelsavtalen mellom Colombia og Efta, som skulle vært godkjent i Stortinget i vår.  Sterk motstand fra en bred allianse av organisasjoner presset fram utsettelsen. Denne alliansen oppfordrer nå regjeringa til å benytte utsettelsen til å iverksette konsekvensutredning og offentlig høring. Kravene er at regjeringen skal:

  • Utsette ratifiseringen av frihandelsavtalen inntil menneskerettighetssituasjon i Colombia er betydelig forbedret.
  • Iverksette en uavhengig konsekvensanalyse av effektene på økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som følge av avtalen.
  • Sende avtalen og konsekvensutredningen på høring i Norge, samt til colombianske organisasjoner.

Les mer om Colombia-avtalen her.

 

———————————————————————-
———————————————————————-

Med hilsen
For velferdsstaten
Postboks 7003, St. Olavsplass
0130 Oslo
Fax: 23064523
Hjemmeside: http://www.velferdsstaten.no/
Asbjørn Wahl, daglig leder
E-post: asbjorn.wahl(at)velferdsstaten.no
Mobil: 91611312
Helene Bank
E-post: helene.bank(at)velferdsstaten.no
Mobil: 92667518

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.