Større klasseforskjell i Helse-Norge

Rå

Forskjellene i nordmenns helsetilstand øker sterkt,
særlig blant menn. En ny omfattende studie fra
Folkehelseinstituttet viser at den økende levealderen i
Norge de siste tiårene, først og fremst har kommet de
ressurssterke gruppene til gode. Siden 1960 har forventet levealder
blant menn med høyere utdannelse økt kraftig, mens
menn med lavere utdannelse henger stadig lengre etter. I dag kan en
høyt utdannet mann forvente å leve over syv år
lenger enn en mann som kun har grunnskole.

Geir Stene-Larsen, direktør ved Folkehelseinstituttet,
mener tallene er svært urovekkende. – Det er alarmerende at
vi har fått økende forskjeller de siste tiårene.
Det er en fallitterklæring for samfunnet og for
helsetjenesten, sier han. De sosiale forskjellene i helsetilstand
er større i Norge enn i de andre skandinaviske landene.
Dersom de lavt utdannede hadde hatt like god helse som den
utdannede del av befolkningen, ville 43000 dødsfall
vært unngått i perioden 1994–2003.

Les hele saken: Høyt utdannede får nesten hele
helsegevinsten
(Aftenposten 14.06.2010)

Les også saken Kraftig vekst i private helseforsikringer
(Aftenposten 08.06.2010) der blant andre Steinar Westin, professor
i sosialmedisin ved NTNU og leder for Helsedirektoratets
ekspertgruppe Sosiale ulikheter i helse, går hardt ut og
advarer mot et klassedelt helsemarked.

Organisasjonen Mental helse skriver i et oppslag på
sine nettsider at liknende skiller også utmerker seg innen
mental helse: Ressurssterke først i køen hos
avtalespesialister
(14.06.2010). Avtalespesialister er en gruppe
av psykiatere og psykologspesialister som har både
driftstilskudd og refusjonsrett, slik at pasientene bare må
betale egenandel for behandling. Det er en rapport fra SINTEF som viser
at personer med høy utdannelse og inntekt av eget arbeid
oftere får hjelp hos avtalespesialister enn personer som er
avhengig av trygdeytelser og har lavere utdannelse.

Denne rapporten var også tema i radioprogrammet Sånn
er livet 8.juni. Programmet kan lyttes til ved å følge
denne lenken og finne programmet med dato
08.06.2010.

Se også saken «Høyt utdannede får mer tid hos
legen
» (Dagbladet 22.06.2010)

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.