Profittinstitusjoner i kjernen av velferdsstaten

av | jun 28, 2010 | Privatisering

Vil du bli millionær?

Saken er hentent fra
For velferdsstatens nyhetsbrev 6/10

Lovordene om økt kvalitet og mangfold erstattes av
historier om store internasjonale konsern som vinner
anbudskonkurranser ved å presse ned kvaliteten og de ansattes
lønns- og arbeidsvilkår. De kommersielle
profittinstitusjonene er nå sterkt inne i kjernen av
velferdsstaten, og opererer innen barnevern, sykehjem,
rusinstitusjoner, barnehager, psykiatriomsorg,
hjemmehjelpstjenester osv., osv.

Den største aktøren innen barnehager i Norge,
tidligere Barnebygg AS, ble i 2008 delvis kjøpt opp av det
finske investeringsselskapet Capman Buyout Viii Fund Alp. I
barnevernet brer kontraktørvirksomhet med midlertidige
ansettelser og innleie av arbeidskraft om seg, og barnevernsbarn er
ikke lengre barn, men ”enheter” som kan
konkurranseutsettes en og en. Innen eldreomsorgen blir de ideelle
organisasjonene skviset av de kommersielle storselskapene, og de
ansatte nektes tariffavtaler og innsyn i selskapenes
regnskaper.

Les mer om konsekvensene av konkurranseutsetting og
privatisering av offentlige tjenester i Fagbladets artikkelserie
Vil
du bli millionær?
”, Fontenes artikkelserie om
Velferdsmarked
og Utdannings temaartikkel ”Kommersielle
barnehager
”. I tillegg til våre temasider om
privatisering
har For velferdsstaten laget tre ressurssider om
profittinstitusjoner og kommersielle selskaper. Det gjelder
barnehagerasylmottak
og den nyeste som omhandler barnevernet.

Se også sakene:

Rå, kommersiell kamp om offentlige helsekroner
(For
velferdsstaten 08.07.2010)

Profitt på barnevelferd
(For velferdsstaten
02.06.2010)

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.