For velferdsstaten på Europas sosiale forum

For velferdsstaten er tilgjengelige i Istanbul, for kontakt se
kontaktinformasjon.

Europas sosiale forum er et samlingspunkt for sosiale bevegelser
i Europa. Her møtes fagbevegelse, miljøbevegelse,
kvinnebevegelse, fredsaktivister, vannaktivister,
Palestinaaktivister,
utdanningsaktivister, menneskerettighetsaktivister og
mange, mange andre. Under overskriften «Et annet Europa er
nødvendig» holdes et enormt antall av seminarer,
kulturarrangement og work-shops. Samlingen har i år 13
hovedtemaer, vitner om mangfoldet i denne bevegelsen.
Årets hovedtemaer er:

– Økonomisk og sosial krise: motstand og
alternativer
– Sosiale rettigheter for et sosialt Europa
– Hva slags demokrati? Sivile og politiske rettigheter
– Til forsvar for undertrykte nasjoner og minoriteter
– Motstand mot Festning Europa
– Likhet og diskriminering. Feministiske alternativer i den globale
krisa
– Redd planeten: En bærekraftig verden
– Fred mot krig, militarisme og okkupasjoner
– Ungdom – rett til utdanning, arbeid og en fremtid
– Demokratiser kunnskap, utdanning og kultur: skap
alternativer
– Massemedia og maktrelasjoner: Til forsvar for ytringsfrihet og
demokratisert informasjon
– Europa og verden: Samarbeid og utvikling basert på
solidaritet mot dominans og nykolonialisme
– Status og fremtid for den globale rettighetsbevegelsen

Europas sosiale forum (ESF) er den europeiske avleggeren av
Verdens sosiale forum (WSF) som hadde sin første samling i
Porto Alegre, Brasil, 2001. Det første Europeiske sosiale
forumet ble arrangert i Firenze, Italia, 2002, mens Norges
sosiale forum (også kalt Globaliseringskonferansen) ble
arrangert allerede i 1999. Globaliseringskonferansen 2010
arrangeres 18.-21. november.

Relevante lenker:
Hjemmeside for
ESF2010

Facebook-gruppen Norske deltakere på ESF
(2010)
Hjemmeside for
Europas sosiale forum
(generell informasjon om ESF og tidligere
arrangementer) 
Hjemmeside for Word Social
Forum
 (WSF)
Norges
sosiale forum/Globaliseringskonferansen

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.