Særtrykk: Utsalg av det offentlige til laveste bud

Klassekampen har presentert svært gode kronikker om
temaet, samt reportasjer om mange av de negative virkningene av
NPM-reformene i offentlig sektor. For velferdsstaten har nå
bestilt et særtrykk av en rekke av disse
reportasjene/artiklene til bruk i arbeidet mot NPM som kan
bestilles ved e-post til aksjon@velferdsstaten.no.
(Eller les pdf av særtrykket.)

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.