Velferdskonferansen 2013 – Slik vil vi styre offentlig sektor!

Rapporten fra 22. juli-kommisjonen utløste en omfattende debatt om styringen av det offentlige. Dette har skapt en ny situasjon, der kritikken av New Public Management, målemani og markedsorientering har fått en helt annen tyngde enn før. Det er nå allment akseptert at disse organisasjons- og ledelsesprinsippene svekker snarere enn fremmer effektivitet og kvalitet.

Likevel opplever vi at markedsorientering, kontroll- og mistillitsregimer fortsatt dominerer i utviklingen av det offentlige. Dette er ødeleggende for arbeidsmiljøet og for kvaliteten på tjenestene. Den utstrakte måle- og rapporteringsmanien fratar mange offentlig ansatte arbeidsgleden, undergraver muligheten for den enkelte til å bruke sin kreativitet og skaperevne og virker demotiverende. Heller enn å bygge på de ansattes kompetanse og erfaringer hentes overprisede konsulenter inn for å tre nye organisasjons- og ledelsesformer ned over hodene på folk. Viktige demokratiske prosesser som offentlig innsyn og fagforeningenes medbestemmelsesrett, undergraves.

Løsningsforslagene spriker i mange retninger, og det ser ikke ut til at ansvarlige politikere helt har fått med seg hva problemene reelt bunner i. Noen vil til og med løse problemene med enda mer detaljert målstyring og rapportering, eller med bare å endre hvordan rapporteringen gjennomføres rent teknisk. De erkjenner altså ikke at det er organisasjons- og ledelsesmodellene i seg selv som er problemet. New Public Management utgjør en del av det markedsliberale angrepet på velferdsstaten og bygger på et menneskesyn som ligger langt fra fagbevegelsens og andre folkelige bevegelsers grunnverdier.

Skal vi få en endring som styrker offentlig sektor, trengs det derfor langt sterkere faglig og politisk press nedenfra i samfunnet. Markedsrettingen av det offentlige må stanses og avvikles. Politisk styring må gjenerobres. Derfor skal Velferdskonferansen 2013 brukes til å øke presset og mobilisere for våre alternative organisasjons- og styringsmodeller – basert på demokratisering, de ansattes erfaringer og kompetanse, samt brukernes og befolkningens behov.

Bli med i kampen

– meld deg på Velferdskonferansen 2013!

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.