Privatiseringspapegøyen skriker igjen: Konkurranse er bra! Konkurranse er bra!

av | feb 27, 2013 | Markedsretting

Debatt om konkurranseutsetting

Nyeste tilskudd i bunken av privatiseringspositive trykksaker fra NHO Service er den helt nøytrale konsulentrapporten (!) om at anbudsutsettingen av sykehjem i Oslo er en suksess og det absolutt nøytrale informasjonsheftet (!) ”Myter og fakta om konkurranse”.

I følge NHO Service sine hjemmesider har de laget ”et hefte som tydeliggjør hva som er myter og fakta om konkurranse”. At de selv i neste setning skriver ”Vi mener at konkurranse mellom ulike tjenesteprodusenter er et godt virkemiddel for økt velferd”, understreker misstanken om en viss forhåndskonklusjon.

NHO Service har også videreutviklet sine totalt nøytrale ”Sammen for bedre velferd”-analyser av effektiviseringspotensialet i norske kommuner. At manglede kvalitetsforståelse, kreativ talltriksing og den såkalte ”beste praksis”-metoden, som ligger til grunn for disse analysene, har blitt slaktet igjen og igjen ser ikke ut til å affisere privatiseringspapegøyen NHO Service, som ufortrødent skriker: Konkurranse er bra! Konkurranse er bra!

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.