Reidun Førde kommer til Velferdskonferansen 2013

Reidun Førde er ikke redd for å ta opp vanskelige og brennbare temaer. Høsten 2012 skrev hun debattinnlegg i Dagens Medisin hvor hun rettet kritikk mot ledelsesmetodene i helsesektoren som hun mener både reduserer legenes trivsel på jobb og i ytterste konsekvens også kvaliteten på helsevesenet. Førdes erfaringer er at for å sikre et best mulig helsevesen må vi ha engasjerte leger og ledere som ikke er for fjernt fra pasientene. 

I debattinnlegget Frå engasjert fagperson – til lydig funksjonær? skriver hun: «Det er vanskeleg å skape konstruktive endringar hos legar med pisk, meir effektivt er det å gjere folk til gode lagspelarar. Det er ein grov feil å undervurdere betydninga av å forankre kvalitetsarbeid og effektivisering hos sentrale fagfolk. Leiarar ser andre utfordringar og færre etiske problem enn dei som arbeider nær pasienten. Det gjer det nødvendig at kommunikasjonen ikkje berre går ein veg.»

Førdes kritikk går rett inn i kjernen av New Public Management der målemani, kontroll og tilsyn er det styrende element. Vi er veldig glade for at Førde kommer for å dele sine erfaringer på Velferdskonferansen 2013 under overskriften Fra engasjert fagperson til lydig byråkrat. 


 

Velferdskonferansen 2013
Velferdskonferansen 2013 går av stabelen i Oslo 15. april på Folkets Hus/Oslo Kongressenter under tittelen «Slik vil vi styre offentlig sektor!». Se konferanseprogrammet her.

Tilbake til konferansesidene

Program         Praktisk informasjon         Påmelding 

 

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.