Presentasjoner fra NTLs markedsstyringskonferanse

Her kan du laste ned presentasjonene som ble holdt på konferansen.

Konferansen ble arrangert som et ledd i Norsk Tjenestemannslag (NTL) sin oppfølging av rapporten ”Markedsstyring i staten – utfordringer og NTLs forslag til tiltak”. NTL har i flere år arbeidet med å sette søkelyset på innføring og konsekvenser av New Public Management (NPM) i offentlig sektor. I tillegg til å peke på utfordringer skisserer også rapporten tiltak som vil kunne motvirke markedsstyringen i statlige virksomheter.


Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.