Debatt om kommersielle barnehager

av | aug 20, 2013 | Privatisering

Slik kan barnehagene avkommersialiseres

I kronikken Barnehagekommers og rødgrønn naivitet i Manifest Tidsskrift skriver Linn Herning om hvordan erfaringene fra den rødgrønne regjeringens mislykkede forsøk på å regulere privat profitt i barnehagene bør brukes som et lærestykke for fremtidige politiske dragkamper om privatisering. Herning oppfordrer venstresida til å lære seg de kommersielle aktørenes strategiske språkbruk og virkelighetsbeskrivelse.

I tillegg beskriver hun den kommersialiseringen barnehagesektoren har gjennomgått de siste ti årene, og hvordan de kommersielle barnehagene har brukt sin makt i form av markedsandeler for å hindre regulering av profitt. Kronikken stod også på trykk i kortform på aftenposten.no og fikk der et svar fra Private barnehagers landsforbund (PBL). Linn Hernings tilsvar til PBL finner du her.

Se også avisa Klassekampen sine oppslag om veksten i kommersielle barnehager: De kommersielle tar over (08.08.2012)

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.