Skoledebatten etter valgkampen

Fra Sverige har vi i senere tid fått dokumentarene Skolefesten og En skole for alle.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens hadde i Aftenposten kronikken «Vi er langt fra i mål» om hvordan han mener SV i regjering kun har videreført kunnskapsløftet.

Isaksen, som var ansett for å være kandidat først og fremst til posten som arbeidsminister, sa rett før valget at utdanning ikke er hans felt, men har likevel klare meninger om «kvalitet» blant lærere.

Per Anders Madsen (redaktør i Aftenposten) hadde en kronikk «De lange linjers seier» om hvor små han mener forskjellene mellom Høyre og SV er i politikken de har for den offentlige skolen.

Erik Sølvberg (tidl. rektor på Voss) skrev i Bergens Tidende kronikken «Dei tre brørne Fagerheim» om målstyringen i skolen og undergravingen av lærernes faglighet.

Artikkelen «Tester, kunnskapsgrunnlag og samfunnsmandaget» i Utdanningsnytt av Øyvind Sørreime gjennomgår flere forskningsrapporter som belyser måleskolens utilstrekkelighet.

Les også denne kronikken i Bergensavisen av leder i Utdanningsforbundet i Bergen, Bjarne Mohn Olsvold. Han mener byråden for skole og barnehage har forandret seg etter regjeringsskiftet, og blitt mindre lydhør for lærere og foreldre.

 

Se også Temanotat 4/2013 fra Utdanningsforbundet «Målstyring eller styring etter mål–utfordringer og muligheter» tar også for seg målestyringens paradokser i skolen, og stiller de grunnleggende spørsmålene vedrørende styring og faglighet, og ikke minst avgrensningen mellom dem.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.