Innlegg: Espiras bortforklaringer

Barnehagekjeden Espira, ved kommunikasjonsdirektør Kjersti Oppen, svarer 16. november på For velferdsstatens innlegg i Dagsavisen og skriver at Espira ikke har gitt utbytte. Det er ikke riktig. For eksempel viser regnskapstallene til Espira Kulturstien AS at barnehagen har utdelt utbytte hvert år siden 2018.

Andelen Espira-barnehager som har gitt utbytte, er riktignok lav. Andelen som har avgitt konsernbidrag er derimot langt høyere, og egenkapitalen er jevnt over kraftig redusert. At mye av barnehagenes egenkapital nå er borte, er noe Oppen ikke bestrider i sitt innlegg. Det betyr at mange millioner ikke lenger er å finne i barnehagene, men i selskap i konsernet som ikke er underlagt barnehageloven med dens bestemmelser. Dette er penger som stammer fra offentlige midler og foreldrebetaling, ment å komme barna i barnehagen til gode. Nå står de i stedet til eiernes frie disposisjon.

Om millionene per i dag befinner seg i Academedias norske eller svenske selskap, altså om pengene per dags dato er «ført over landegrensene» eller ikke, er av mindre betydning. Det som betyr noe, er at Espiras svenske eier, Academedia, er et børsnotert selskap som kjøpte barnehagene for mange hundre millioner kroner. Kjøpet og eierskapet er selvsagt knyttet til et mål om fortjeneste.

Innlegg av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten
Innlegget ble først publisert i Dagsavisen 18.11.2022

Hele debatten i Dagsavisen:
Linn Herning og Elin SkredeEierne stikker av med pengene, 10.11.22.
Kjersti OppenPengene går ikke ut av landet, 15.11.22
Elin SkredeEspiras bortforklaringer, 18.11.22

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.