Nyhetsbrev: 2/2023

av | mar 30, 2023 | Nyhetsbrev

 

 

 

 

Arrangement: Broen til fremtiden

I dag, torsdag 30. mars, arrangeres folkets klimakonferanse for tiende år på rad. Bak konferansen står en allianse av fagforbund, miljøorganisasjoner, kirke- og trossamfunn, bondeorganisasjoner og forskere som sammen jobber for å bygge bro mellom bevegelsene som skal forme det grønne skiftet. På årets konferanse, der For velferdsstaten er med som arrangør og medlem av alliansen – diskuteres hva som trengs av kraft og arbeidskraft for å gjøre omstillingen som kommer både grønn og rettferdig. I forbindelse med høstens kommunevalg vil vi også se på kommunenes rolle i å implementere klimaløsninger nedenfra.

 

Les mer om konferansen her

 

___________________________________________________________________________________

 

Felleskronikk: Arbeidsplassene som kutter utslipp

Det er politikernes oppgave å prioritere i fellesskapets interesse når det er knapphet på ressurser og kompetanse. Olja må bremses for å gi plass til klimavennlig næring og industri, skriver organisasjoner tilknyttet Broen til framtiden i denne felleskronikken, også signert av daglig leder i For velferdsstaten, Linn Herning.

 

Les mer

 

___________________________________________________________________________________

 

 

Kommentar: Mer seminar nå!

Når politikk endres fra dialogbasert breddeidrett til kommunikasjonsteknisk toppidrett, gagner det de interessene som ikke trenger bred deltakelse. For noen er det helt greit om makt og markeder rår. Vi som derimot kjemper for likere fordeling av ressursene, må bygge motmakt til kapitalens forskjellsmaskineri. Folkelig politikk kan ikke bygges på enveiskommunikasjon fra ekkokammeret, skriver Linn Herning, og mener regjeringen sliter med engasjementet i sine kjernetropper og at forankringen på grunnplanet feiler.

 

Les mer

 

___________________________________________________________________________________

 

Innlegg: Feilslått Ole Brumm-strategi

Fakta er at der velferd organiseres som marked, så taper de ideelle og makten overføres til profittmotiverte aktører og skatteparadis. Derfor må de ideelle organisasjonene støtte avkommersialisering av velferden, skriver Cathrine S. Amundsen i dette innlegget.

 

Les mer

 

___________________________________________________________________________________

 

Innlegg: Lønnsdumping for kvinneprofitt?

Høyres ordførerkanditat i Oslo og tidligere direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Anne Lindboe, mener at flere kvinnelige velferdsprofitører er en viktig likestillingsak. Men som Elin Skrede påpeker; kommersiell drift av offentlig finansierte velferdstjenester blir ikke en bedre idé selv om det er kvinnelige eiere som tar ut fortjenesten.

 

Les mer

 

___________________________________________________________________________________

 

 

Kommentar: Nøytral faglighet

Bevis for at nyliberal samfunnsteori ikke leverer etter lovnadene tårner seg opp, og markedsstatens epoke er på hell. Spørsmålet er hvor lenge og harde dødskrampene blir – og hva som kommer etter. Politisk endring fordrer en annen faglighet enn den som er rådende. Men aktører på høyresiden lykkes delvis med å fremme et feilaktig premiss om at rødgrønn politikk er virkelighetsfjern ideologi, mens borgerlig politikk er faglig og nøytral. Det avsporer effektivt den demokratiske samtalen allerede før den er i gang, skriver Linn Herning.

 

Les mer

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.