Nyhetsbrev: 5/2023

av | okt 5, 2023 | Nyhetsbrev

Kommentar: En felles kamp

Mens bevisene tårner seg opp for at overeffektivisering og bedriftsøkonomisk kortsiktighet i offentlige tjenester er i ferd med å uthule velferdsstatens fellesskapsløsninger, ser politiseringen av temaet samtidig ut til å svekkes. Det bør være et tankekors for mange at Høyre og Frp – partiene som mest iherdig hevder at løsningene for velferdsstaten er økt konkurranse, mer effektiviseringspress og hardere kortsiktig bedriftsøkonomisk styring – nettopp har vunnet et valg. Kvaliteten blir dårligere når velferdstjenestenes helhetlige samfunnsrolle nedprioriteres. Likevel kjemper de fleste hver for seg – for sin nærmeste sak – og samarbeidet mellom de ulike delene av fagbevegelsen i offentlig sektor ser ut til å svekkes, skriver Linn Herning i sin faste spalte.

 

Les mer

 


Intervju Dag og Tid: Ut og mate bendelorm

Det er spesielt på ett område at det går et klart prinsipielt og ideologisk skille mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk: profitt i velferden. I kjølvannet av årets lokalvalg ligger det i mange kommuner nå an til ulike høyrekoalisjoner, som sannsynligvis vil bety økt privatisering av velferd rundt omkring i landet. Høyre har ufarliggjort det systemskiftet som velferdsprivatisering innebærer, sier daglig leder i For velferdsstaten, Linn Herning, i et intervju i Dag og Tid.

 

Les intervjuet her (+)

 


Debatt Dag og Tid: NHO Geneo og Civitas forutsigbare respons

Mitt hovedpoeng i intervjuet i Dag og Tid, var at Høyre og Frp i valgkampen klarte å ufarliggjøre det systemskiftet som markedsretting og privatisering til kommersielle aktører innebærer for vår solidariske velferdsmodell. Lite kunne understreket mine poenger bedre enn svarinnleggene fra NHO Geneo og Civita, og ikke minst det faktum at det er akkurat disse to som svarer, skriver Linn Herning i et tilsvar.

 

Les innlegget her

 


Notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)

Høyres kraftige framgang i lokalvalget 11. september kommer med et løfte om mer privatisering. Høyre har i flere byer gått til valg på å konkurranseutsette sykehjemsdrift. Men hva er egentlig erfaringene med dette i Norge? I For velferdsstatens nye notat har vi gått gjennom samtlige anbudsrunder som er gjennomført for sykehjem i Norge fra 1997 og frem til i dag. Den tydeligste erfaringen er at åpne anbud fører til kommersialisering av driften. Kun 1 av 72 åpne anbudskonkurranser ble vunnet av en ideell aktør. En annen tydelig erfaring er at konkurranseutsetting gir store forskjeller i lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for ansatte.

 

Les og last ned notatet her

 


Debatt: Læringsverkstedet sprer feilinformasjon

En debatt i avisen Fosna-Folket om Læringsverkstedets eiendomssalg til utenlandske selskaper, viser hvordan barnehagekjeden sprer feilinformasjon, også via sine ansatte. Hvem som eier byggene påvirker ikke driften, skrev styreren i Læringsverkstedet Ervika barnehage til avisen. I et svarinnlegg dokumenterte For velferdsstatens Elin Skrede at dette ikke stemmer. Ervika barnehage får en kraftig økning i husleie etter at eierne solgte barnehagebygget. Skrede skrev også at det trolig er kjedens ledelse som har gitt styreren feilinformasjon. Da kom ledelsen selv på banen, med tilsvar fra en som tituleres som kjedens «kulturminister». Kulturminister Sagdahl kjemper ikke for interessene til familiene og de ansatte i Læringsverkstedet Ervika barnehage, men for interessene til mektige eiere med nåværende adresse i skatteparadiset Sveits, svarte Skrede.

 

Les innleggene her

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.