Nyhetsbrev: 3/2023

av | jun 6, 2023 | Nyhetsbrev

Ny FV-rapport: Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien

I dag lanserer For velferdsstaten rapporten «Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien», som handler om hva som skjer når velferdstjenester privatiseres til kommersielle aktører. Rapporten viser at profittjag og finanskapital nå fortærer offentlig finansiering, kvalitet og arbeidsvilkår i mange land.

I bendelormøkonomien kan ikke lenger politikerne forutsette at offentlige bevilgninger går til økt kvalitet i tjenestene og ikke til eiernes profitt. Velferdstjenestene har nemlig fått eiere som fungerer som bendelorm. Jo mer de mates, desto mer spiser bendelormen.

 

Rapporten kan leses og lastes ned her

 


 

Oppslag: Økt kommersialisering av velferden vil skape en bendelormøkonomi

I Klassekampen 6. juni sier Cathrine S. Amundsen at bendelormøkonomi er et presist begrep for situasjonen mange land står i. Vi må snakke sant om det som faktisk skjer og hva som står på spill. Bendelormen er et godt bilde på sykdomsproblemene i kommersialisert velferd. Norge må sette bremsene på. Vi vil vekke flere til en nødvendig systemkritikk. Se under for lenke til hele intervjuet. Les også kronikken «Det grå gullet» av Mette Nord, leder av Fagforbundet, og Amundsen.

 

Intervju: Advarer mot «bendelorm»
Felleskronikk: Det grå gullet

 


Kommentar: Tilbake på anbud

Høyre går til valg på mer privatisering av eldreomsorg, barnehage og barnevern, med fikse slagord om mangfold og valgfrihet. Det må møtes med de konkrete erfaringene med tidligere privatisering i Norge. Det er nemlig langt mellom reklame og realitet i høyresidens løfter, skriver Linn Herning i sin faste spalte i Klassekampen.

 

Les mer

 


Kommentar: Privat helse

Vi er fortsatt et stykke unna i Norge, men vi er likevel på full fart mot et todelt helsevesen der individuell helsevurdering og privat finansiering er avgjørende for tilgang til tjenester og prioritering av ressurser, skriver Linn Herning. Et privatisert helsevesen skaper vinnere og tapere, og er dessuten svært dyrt for samfunnet som helhet. Skal vi snu utviklingen må vi slå ring rundt, ruste opp og ta kampen for et solidarisk og fellesfinansiert ­helsevesen.

 

Les mer

 


Debatt: Clemets metode

Det er åpenbart få argumenter igjen når Clemet istedenfor å ta debatten om kommersialisering og markedsmodeller i velferden, forsøker å undergrave politiske meningsmotstandere, skrev Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten, i en debattutveksling med lederen av den liberale tankesmien Civita, Kristin Clemet.

Clemet har i en rekke innlegg kritisert at regjeringen har satt ned Avkommersialiseringsutvalget, der Herning er medlem. Utvalget skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor. Utvalget skal også foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer.

 

Clemets metode

Clemets metode, del to

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.