Nyhetsbrev: 4/2023

av | jul 4, 2023 | Nyhetsbrev

 

Notat: Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering


For velferdsstatens nye notat «Høyres faktaresistente program for velferdsprivatisering» er en gjennomgang av partiets privatiseringsprogram «Alle gode krefter i bruk». Mange av argumentene i Høyres program er hentet fra NHO Geneo, interesseorganisasjonen til kommersielle velferdsleverandører, og brukes også av andre privatiseringstilhengere enn Høyre. I notatet siterer vi fakta som tilbakeviser mange av Høyres udokumenterte påstander, blant annet viser vi til hva som faktisk står i Velferdstjenesteutredningen og andre anerkjente kilder.

 

Notatet kan leses og lastes ned her

 


Innlegg: Tulletall om private barnehager

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) påstår i disse dager at private barnehager har spart samfunnet for over 36 milliarder de 20 årene som har gått siden barnehageforliket. Ved nærmere ettersyn viser det seg at påstanden er basert på tulletall i en rapport de selv har bestilt og betalt for. Det er legitimt at en interesseorganisasjon for private barnehager ønsker å fremheve de positive sidene ved privat barnehagedrift. Det er derimot ikke legitimt å ty til juks, skriver Elin Skrede i dette debattinnlegget.

 

Les mer

 


Kommentar: Krenka kapitalister

 

I lokalvalget fortsetter høyresiden forsøket på å kvele debatten om privatisering av velferd med uendelige mengder propagandagrøt bestående av språklig skjønnmaling, historieomskriving, faktafornektelse og konsulentrapporter. Da jeg nylig leste om Høyres storbypolitikk på nett var artikkelen avbrutt av hele åtte reklamer for NHO Geneos propagandasentral velferdsmiks.no. Høyre har privatisering av velferd som to av sine fem viktigste saker i kommunevalget, eller «valgfrihet» og «slippe alle gode krefter til» som de kaller det. Om ikke noen klarer bryte igjennom, vil høyresidens kvelningsforsøk lykkes, skriver Linn Herning i sin faste spalte i Klassekampen.

 

Les mer

 


Debatt: For velferdsstatens rapport om internasjonal velferdsprofitt og bendelormøkonomi

For velferdsstatens rapport «Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien – Om hvordan profittjag og finanskapital fortærer offentlig finansiering, kvalitet og arbeidsvilkår i velferden» har fått mye oppmerksomhet. Høyresiden har naturlig nok forsøkt å dreie debatten bort fra rapportens systemkritikk og over på språkbruk. Våre erfaringer er at privatiseringskritikk ikke tas vel imot av høyresiden uavhengig av språkbruk. Vi håper rapporten kan bidra spre kunnskap om konsekvensene av velferdsprivatisering. Vi videreformidler dokumenterte advarsler fra flere land. De internasjonale erfaringene med velferdsprivatisering til kommersielle aktører, er at myndighetene over tid mister kontroll over kvaliteten, arbeidsvilkårene og finansieringen. Under finner du lenker til innlegg og intervjuer publisert den siste tiden.

 

Innlegg: Hva forsvarer du, Kjørven?
Innlegg: Høstens lokalvalg blir en kamp om de offentlig finansierte velferdstjenestene
Intervju: Mener «bendelormøkonomi» kan sette hele velferden i fare
Innlegg: Misforstått motstand fra barnehageeiere?
Intervju: – Kritikken av ordet er en avsporing av hovedbudskapet
Innlegg: Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien
Intervju: Sammenligner privat velferd med bendelormer
Innlegg: Bendelormøkonomien

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.