Nyhetsbrev: 1/2023

av | feb 9, 2023 | Nyhetsbrev

I nyhetene: Avsporing av Avkommersialiseringsutvalget?

 

Avkommersialiseringsutvalget er et offentlig utvalg oppnevnt av regjeringen som følge av budsjettavtalen med SV i 2021. Utvalget skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Nå er det oppstått intern strid i utvalget. To utvalgsmedlemmer, For velferdsstatens daglige leder Linn Herning og LOs representant Gøril Bjerkan, har varslet de politisk ansvarlige om manglende fremdrift, avsporing av mandatet og forsøk på knebling av et annet utvalgsmedlem.

 

Les mer

 

 

___________________________________________________________________________________

 

Kommentar: Hold kjeft!

 

Høyresiden, som i åtte år har deregulert arbeidslivet, privatisert velferden og kuttet skatt og sosiale ordninger, forsøker nå å legge skylden for polarisering på dem som snakker om konsekvensene av deres politikk – og som vil snu utviklingen. Men det er høyresidens politikk som skaper polarisering med økt ulikhet og svakere fellesskap, ikke venstresidens språk om dette, skriver Linn Herning i sin faste spalte.

 

Les mer

 

 

___________________________________________________________________________________

 

Konferanse: Trondheimskonferansen 2023

Den årlige Trondheimskonferansen, i regi av LO i Trondheim, samlet igjen fagorganiserte aktivister og tillitsvalgte fra hele landet den siste helgen i januar. Overordnet tema var «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter». Deltakerne anerkjente de politiske seirene som er vunnet med den rødgrønne regjeringens lovfesting mot bemanningsbransjen og for viktige rettigheter for ansatte og tillitsvalgte. Samtidig ble det manet til kamp mot bransjenes omgåelse av forbud mot bemanningsbransjen og unntakene innen helse- og omsorgssektoren.

 

Les resolusjonen og uttalelsene her

 

 

___________________________________________________________________________________

 

Innlegg: Er fellesskapets investering i Vågsbygd FUS Barnehage verdt det?

Tomta til den private barnehagen Vågsbygd FUS Barnehage i Kristiansand ble i sin tid gitt gratis til FUS av kommunen. Nå er den solgt til svenske SBB for et ukjent beløp. Daglig leder i barnehagen misliker at dette problematiseres og ønsker at vi heller skal se på hva fellesskapet får igjen for investeringen sin i barnehagen. Det er et veldig godt forslag, og rådgiver i For velferdsstaten, Elin Skrede, har dypdykket i tallene.

 

Les mer

 

 

___________________________________________________________________________________

 

Debatt: Civitas kvalitetsbom

Elin Skrede er i debatt med Aslak Storsletten, rådgiver i Civita, om profitt og kvalitet i barnehagen. Skrede påpeker at dagens finansieringssystem fører til at kommunene ikke har insentiver til å satse på barnehage, og at billig drift ikke gir god barnehagekvalitet. Barnehage er en arbeidsintensiv virksomhet, og høy bemanningstetthet er en av de viktigste forutsetningene for høy kvalitet og for at barna skal ha det bra. Her er forskningen entydig. Derfor er det også viktig at ressursene brukes på dette.

 

Les innlegget og få med deg hele debatten her

 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.