I nyhetene: Avsporing av Avkommersialiseringsutvalget?

Avkommersialiseringsutvalget er et offentlig utvalg oppnevnt av regjeringen som følge av budsjettavtalen med SV i 2021. Utvalget skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Nå er det oppstått intern strid i utvalget. To utvalgsmedlemmer, For velferdsstatens daglige leder Linn Herning og LOs representant Gøril Bjerkan, har varslet de politisk ansvarlige om manglende fremdrift, avsporing av mandatet og forsøk på knebling av et annet utvalgsmedlem.

Varslet ble sendt den 23. januar til politisk ledelse i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og partileder i SV Audun Lysbakken, med kopi til medlemmer av utvalget, Statsministerens kontor og postmottak i KDD. Brevet kan leses i anonymisert versjon her.

Saken ble først omtalt i Aftenposten 26. januar i saken Krever at leder trekker seg etter «disiplinering og knebling» av utvalgsmedlem (krever abonnement). Der skriver avisen blant annet at saken både er et spørsmål om tillit til utvalgsleder, men også om embetsverkets innblanding. Utvalgsleder, Tor Saglie, skal ifølge varslingsbrevet ha benyttet seg av embetsverket i sitt forsøkt på å disiplinere et utvalgsmedlem. Dette førte til at utvalgsmedlemmet ble utsatt for en ren utskjelling fra ekspedisjonssjefen med ansvar for utvalget. Denne samtalen ble tatt opp, og er omtalt av Aftenposten 3. februar i saken Toppbyråkrat ropte i telefonen: «Hva faen er dette her da?» (krever abonnement). I varslingsbrevet skriver Bjerkan og Herning at «Vi mener ekspedisjonssjefens inngripen er å anse som et rent maktovergrep både i tone, innhold og ordvalg.»

I et lengre intervju med Klassekampen 28. januar (krever abonnement), sier Linn Herning at «– Mandatet har som premiss at det er et problem å ha kommersielle aktører i velferden i det omfanget som er i dag. Men vi har en utvalgsleder som, med støtte i embetsverket, ser ut til heller å ville utrede om selve premisset er riktig.» Herning sier videre til Klassekampen at «– Det er ekstremt problematisk at utvalgsleder bruker makt i embetsverket til å rett og slett disiplinere et utvalgsmedlem på denne måten. Hun sier det var da de hørte opptak av utskjellingen, at de bestemte seg for å varsle og ta saken ut i offentligheten.»

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik svarte 1. februar på et skriftlig spørsmål i Stortinget. Statsråden viser til at det fortsatt er embetsverket som skal håndtere denne saken videre. Spørsmålet er om det er nok for å få utvalgsarbeidet på rett spor, i tråd med mandatet regjeringen ga det. Til nå har embetsverket fremmet utvalgsleders syn og ikke tatt hensyn til kritikken om manglende framdrift, avsporing av mandatet og forsøk på knebling av et utvalgsmedlem. Departementsråd Petter Skarheim, som er øverste ansvarlig i embetsverket, sa til Aftenposten 26. januar at han «ikke tror veldig sterkt på» at ekspedisjonssjefen hadde en trakasserende tone. Skarheim sa også at han hadde full tillit til utvalgsleder Tor Saglie. I varslingsbrevet skriver Bjerkan og Herning at departementets håndtering frem til da var «en høyst problematisk ansvarsfraskrivelse fra departementets side».

Aftenposten følger saken tett og har samlet sine saker om Avkommersialiseringsutvalget her. Tilgang til sakene krever abonnement. Saken har også vært omtalt i flere medier.

Avkommersialiseringsutvalgets nettside finnes her.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.