Innlegg: Civitas kvalitetsbom

Civita bommer om kvalitet i barnehagen.

Stykkprisfinansiering gir de offentlige barnehagene insentiver til å drive billigere, skriver Civitas Aslak Versto Storsletten i Klassekampen 23. januar. Det har han rett i, men han skriver feil både om årsak og effekt.

I dag får private barnehager samme tilskudd som kommunale barnehager, uavhengig av hvilke kostnader de har. Så lenge barnehagene oppfyller minstekravene, kan de benytte midlene fritt. Dette er årsaken til at kommuner har få grunner til å satse utover minstekravene. Systemet er laget slik at kommunen ikke kan satse på egne barnehager, uten å gi de private barnehagene akkurat det samme, uavhengig av hva de private måtte bruke pengene til.

Telemarksforsking har dokumentert at økning i kommunalt tilskuddsnivå gir barnehagekjedene høyere fortjeneste. Satser kommunen over minstekravene, fører det altså ikke til økt kvalitet i barnehagekjedene.

Det som «omsettes» i det konstruerte barnehagemarkedet er lek, omsorg, læring og danning, som de ansatte står for. Kuttes det her, så kuttes det også i kvaliteten. Høy bemanningstetthet er en av de viktigste forutsetningene for høy kvalitet og for at barna skal ha det bra i barnehagen. Her er forskningen entydig.

Effekten av barnehagekjedenes profittjag er at de ofte driver en bemanningspolitikk der det viktigste blir å holde kostnadene nede og kun oppfylle minstekravene.

Civita argumenterer med at billig er bra, men billig drift gir lav kvalitet i barnehagesektoren. Den billigste barnehagen vil være en oppbevaringsplass, med få ansatte som kun vil ha mulighet til å gi barna et minimum hver dag.

Dette vil i dagens system samtidig være den barnehagen der eieren kan hente ut mest profitt, særlig i kommuner med høyt tilskuddsnivå. Dette er årsaken til at systemet er overmodent for betydelige endringer.

Innlegg av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten
Innlegget stod på trykk i Klassekampen 27.1.2023

Hele debatten i Klassekampen:
Farukh Qureshi: Feilslått eksperiment, 17.1.23
Aslak Storsletten: Misvisende, Qureshi, 23.1.23.
Elin Skrede: Civitas kvalitetsbom, 27.1.23
Aslak Storsletten: Feiltenkning fra Skrede, 2.2.23
Elin Skrede: Uredelig, Civita, 6.2.23

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.