Innlegg: Uredelig, Civita

Det hadde vært forfriskende om Civita-rådgiver Aslak Storsletten forholdt seg til det jeg faktisk skriver. Det er forskningen Solberg-regjeringen bestilte som dokumenterer at de kommersielle barnehagekjedene bruker pengene på andre ting enn kvalitet. Jo høyere kommunalt tilskudd, jo høyere lønnsomhet oppnådde de. En annen rapport, også bestilt under Solberg, viste at de store kjedene prioriterte fortjeneste foran bemanning.

Utfordringen er altså ikke likebehandling av barnehager, men å sørge for at offentlige midler går til tjenesten. Ikke bare for å unngå sløsing av offentlige midler, men for å sikre gode barnehager for barna. Svaret er vel at private barnehager får dekket faktiske kostnader i stedet for å få en pris per barn – og at myndighetene må følge opp med kontroll av pengebruken.

Hvis Civita hadde hatt rett i at alle offentlig bevilgede barnehagekroner går til økt kvalitet, så ville vi ikke hatt barnehagemilliardærer som tar formuen sin og stikker av til Sveits. Men det har vi og sånn kan det ikke få fortsette.

Innlegg av Elin Skrede, rådgiver i For velferdsstaten
Innlegget stod på trykk i Klassekampen 6.2.2023

Hele debatten i Klassekampen:
Farukh Qureshi: Feilslått eksperiment, 17.1.23
Aslak Storsletten: Misvisende, Qureshi, 23.1.23.
Elin Skrede: Civitas kvalitetsbom, 27.1.23
Aslak Storsletten: Feiltenkning fra Skrede, 2.2.23
Elin Skrede: Uredelig, Civita, 6.2.23

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.