Nyhetsbrev: 1/2024

av | feb 10, 2024 | Nyhetsbrev

Avkommersialiseringsutvalget: Delutredning om ideelle velferdsaktører

Avkommersialiseringsutvalget, som har fått i oppgave å utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i skattefinansierte velferdstjenester, har overlevert en delutredning om forslag til definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører. Et samlet utvalg, som også inkluderer daglig leder i For velferdsstaten, Linn Herning, står bak forslaget til en juridisk definisjon og opprettelsen av et register for ideelle velferdsaktører.

 

Les mer

 


Innlegg: Velferdspolitikken har havnet i rettssalen

Det rødgrønne byrådet i Oslo Kommune ville fase ut kommersiell sykehjemsdrift og reserverte derfor et anbud for ideelle aktører i 2020. Da saksøkte de kommersielle selskapene Norlandia og Stendi Oslo kommune. Norlandia-konsernet har også, sammen med Espira og FUS, saksøkt flere kommuner og staten for forskjellsbehandling i barnehagefinansiering. Søksmålet kom etter at regjeringen varslet gjennomgang av barnehageloven. Velferdskonsernene fører en beinhard interessekamp mot både offentlige myndigheter og ideelle aktører for å sikre seg lukrative velferdsmarkeder. I den kampen er rettssaker nå blitt et sentralt virkemiddel, skriver Linn Herning i Kommunal Rapport.

 

Les mer

 


Oppslag: Reagerer på at «hele» bygda kan bli privatisert

Linn Herning uttaler seg til Nationen om situasjonen i tettstedet Bryggja i Stad kommune. Der har de nesten ikke noe offentlig tilbud igjen etter at både skole, legekontor og bibliotek har blitt lagt ned eller privatisert de siste årene. Nå står omsorgssenteret for tur. – Dette er en utvikling vi ser i store deler av Vesten. Det offentlige trekker seg tilbake og folk blir etterlatt til seg selv eller frivilligheten. Da er vi på vei til et annet samfunn, advarer Herning.

 

Les mer (+)

 


Kronikk: Ubrukelige foreldreundersøkelser

Elin Skrede skriver på Altinget om forelderundersøkelsen i barnehagen. Undersøkelsen fremstår som en mulighet for barnehageforeldre til å si sin mening om og påvirke barnehagetilbudet. Men i stedet ender den opp med å bondefange oss, mener Skrede, som selv er barnehageforelder. Det viktigste premisset for barnehagetilbudet – rammebetingelsene – er nemlig fraværende i undersøkelsen.

 

Les mer

 


Kommentar: Ta det tilbake

For noen år tilbake lyktes høyresida med å latterliggjøre «sosionomisering». Det er på tide å hente analysen fram igjen, skriver Linn Herning i sin faste spalte i Klassekampen. Det var ikke sosionomene som yrkesgruppe Høyre og FrP forsøkte å latterliggjøre og undergrave den gangen, men de sosiale årsaksforklaringene til ungdomskriminalitet og forståelsen av hvordan samfunnsstrukturer påvirker individets livsvilkår. For om det finnes sosiale og samfunnsmessige årsaker til problemer, finnes det også politiske løsninger.

 

Les mer

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.