Presentasjoner fra Velferdskonferansen Hordaland 2013

Tid: Onsdag 19. juni, 2013 kl 11- 15
Sted: LO-Hordalands lokaler Håkonsgaten 3 , Bergen
Last ned invitasjon her.

Offentlig finansiert velferd er en av de mest effektive fordelingsmekanismene i vårt samfunn. Forvaltning av disse universelle ordningene er organisert med basis  i tillit til at de som har ansvaret har innbyggere og brukere i fokus.  Men i større og større grad ser vi at forretningstenkningen, konkurranse og mistillit har smittet inn på offentlig sektor og bidrar til å svekke, heller enn styrke fordelingsmekanismene og samfunnlimet som offentlige tjenester er ment som.

Hva er forskjell på forvaltning og forretning? Hva er mekanismene for denne forvandlingen av de offentlige? Hvem er endringsaktørene  – de skjulte strategene? Hvem har interesse av at dette skjer?

 

Program:

11-00 – 11 10:    Velkommen ved Ørjan Myrmel, LO i Bergen og Omland

11 10 – 11 40      Forvaltning og forretning – hva er forskjellen?
                               Helene Bank,
For velferdsstaten

11 40 – 12 10      Valgfrihet i Bergens hjemmetjeneste – Frihet for hvem?
                               Erlend Steine Lie
, Samfunnsviter, Universitetet i Bergen

12 10 – 12 30      Kommentar: Fra en hjemmehjelpers hverdag
                               Marit Bergesen
, Tillitsvalg for hjemmetjenesten i Bergen, Fagforbundet 

Spørsmål og diskusjon

 

12 30  – 13 30      Lunsj

 

13 30 – 13 50      Ordbok for underklassen
                               Jon Severud
, Forfatter av Ordboka, og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

13 50 – 14 10      Tiltak mot markedsstyring i staten
                               Jarle Berge,
NTL, Hordaland

14 10 – 14 30      Kampen for fordeling og det organiserte arbeidsliv
                              Åge Blummenfelt
, Organisasjonssekretær Elektroarbeidernes fagforening

14 30 – 15 00      Diskusjon: Forvaltning eller forretning –  Hvilke grep ønsker vi at regjeringen tar?
                               Ledet av Roger Heimli
, Fylkesleder Fagforbundet

 

Se her for informasjon om den nasjonale Velferdskonferansen som ble arrangert 15. april 2013 i Oslo.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.