Seminar: Skal vi virkelig gjøre det på denne måten?

En temadag om konsekvenser av økonomiske styringsprinsipper og New Public Management i våre offentlige tjenester. Seminaret ble tatt opp på video. Lenker til videoer og podkast-episoder av hvert panel finner du i programmet. Du kan også se videoer av hvert enkelt innleder.

Hør seminaret som podkast.

Det meste av offentlig virksomhet styres i dag etter markedsliberalistiske prinsipper (New Public Management – NPM). Denne styringsformen er preget av markedsmekanismer, kontrollrutiner og resultatmålinger som oftest står i motsetning til velferdsstatens historiske mål og verdier, faglig skjønn i arbeidet og tillit til innbyggere og ansatte i sektorene. Vi ønsker å kaste lys over ulike problemstillinger knyttet til dette og inviterer til diskusjon om andre og bedre måter å organisere velferdsstatens tilbud på.

Kl 12 – Velkommen
Dagny Adriaenssen Johannessen, Foreningen for Sosialpolitisk Arbeid.

Kl 12.10 – 13.00
Panel 1: Historier om innføringen og konsekvenser av markedsstyring i offentlig sektor, som motsats til det helse og omsorg, læring, danning og verdige liv handler om.

Metodens forrang, faglighetens utvisking.
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitet i Oslo.

Markedsstyring som drivkraft bak byråkrativekst i offentlig sektor.
Torgeir Brunn Wyller, professor i geriatri, Universitetet i Oslo. Leder for Helsetjenesteaksjonen.

Arbeidslinja: Kostbart selvbedrag.
Bjarne Øvrelid, førsteamanuensis i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie, Høgskolen Innlandet

13.00 – 13.15 Spørsmål og diskusjon

Kl 13.15 – 14.00
Panel 2: Standardisert velferd, individualisert ansvar – hvordan virker markedsstyringen for de innbyggere som velferdsordningene er til for?

Målingsregime: Konsekvensene av NPM for de som står lengst fra arbeidsmarkedet.
Erika Gubrium, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet.

Hvem tjener vi egentlig? Om «brukerne» som politisk verktøy på rusfeltet.
Kenneth Arctander, leder RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet.

New Public Management er blitt Old Public Management, og herjer fortsatt.
Christine Lingjærde, leder av Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP).

14.00 – 14.15 Spørsmål og diskusjon

Kl 14.15 – 14.25 Pause

Kl 14.25 – 15.10
Panel 3: New Public Management har over mange år gitt negative konsekvenser for både brukere/pasienter, familier og for alle fagfolkene som skal tilby tjenester i offentlig sektor. Gi oss tilliten tilbake og ressurser til å fungere for fellesskapet.

Når det som er viktig ikke kan måles, blir det som kan måles viktig.
Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Et helsevesen midt mellom ytterpunktene.
Kai Øivind Brenden, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund.

Markedsstyring i staten – hva er veien ut?
Ellen Dalen, 2. nestleder i Norsk Tjenestemannslag.

15.10 – 15.25 Spørsmål og diskusjon

Kl 15.25 – 15.55
Panel 4: – Hva med valget 2021 – er det håp for offentlig sektor?
Kristin Ørmen Jonsens – Stortingsrepresentant H
Masud Gharahkhan – Stortingsrepresentant AP
Seher Aydar – Vararepr.  Stortinget – Rødt

Arrangementskomiteen består av personer med ulike fag-, forsknings- og erfaringsforankringer innenfor helse-, sosial- og velferdssektorene i Norge. Fra akademia, praksis i førstelinjene, brukere og fagorganisasjoner. Vi har lenge hatt lyst å løfte fram ulike problemstillinger knyttet markedsstyringen i det offentlige. Vi forestiller oss at behovet og viktigheten av å gjøre dette har vist seg gjennom den tid vi har hatt koronapandemien.

Arrangører:

Marit Borg, professor emerita, USN – 1. amanuensis
Heidi Haukelien, 1. amanuensis, USN og styremedlem i Helsetjenesteaksjonen
Kenneth Arctander, leder RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
Dagny Adriaenssen Johannessen, Foreningen for Sosialpolitisk Arbeid
Gro Beate Odinsen, psykisk helsearbeider
Helene Bank, fungerende daglig leder i For velferdsstaten
Bengt Karlsson, professor, USN

Seminaret ble holdt 11. november 2020.

Foto: Brian Cliff Olguin. David på bildet jobber på Madserudhjemmet.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.