Velkommen til seminar om velferd uten profitt

Sted: Ingensteds, Brenneriveien 9, 0182 Oslo
Tid: 7.mars kl. 12:30 -15:30

Program:

12:30 Velferd uten profitt – situasjonen i Norge og Sverige
* Åpning og litt om situasjonen i Norge, Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten.
* Den svenske debatten om ”vinster i välfärden”, Kent Werne, svensk journalist og forfatter.
* Plutselig samfunnsdebattant, Lina Aas-Eng, barnehageforelder og velferd uten profitt-aktivist.
Åpen diskusjon.

Pause med kake og kaffe.

14:00 Handlingsrom innen EØS – Kan vi prioritere ideelle og offentlige leverandører?
* Ideelle aktører i den skandinaviske velferdsmodellen
Håkon Trætteberg, Institutt for samfunnsforskning.
* Profittfri velferd – handlingsrom og hindringer innen EØS
Helene Bank, For velferdsstaten.
* De ideelles situasjon før og nå, Helmuth Liessem generalsekretær i Crux och medlem i ideellt nettverk.

14:45 Situasjonen i barnehagesektoren
* Hva når eieren nekter å svare?
Elin Skrede, foreldrerepresentant ved Risenga Barnehage.
* Å drive en ideell barnehage, Roynet Berget, daglig leder i Smedhusåsen barnehage.
* Tilsyn, innsyn og fagorganisering i private barnehager, Geir Røsvoll, Utdanningsforbundet Trondheim.

Åpen diskusjon.

15:30 Slutt.

Seminaret er åpen for alle, men vi ser gjerne at dere melder dere på ved å sende en epost til annika.sander@velferdsstaten.no så vi kan anslå antall deltakere. Velkommen! 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.