For velferdsstatens konferanse 2018 tilegnes Asbjørn Wahl

Kronikk: Privatiseringens drivkrefter

Asbjørn Wahl var, fra sin stilling i den gang Norsk Kommuneforbund, med og etablerte For velferdsstaten i 1998/99 og var daglig leder fram til utgangen av 2016, da han gikk over i en stilling som spesialrådgiver. Ved utgangen av inneværende år har han bestemt seg for å pensjonere seg (men ikke slutte å engasjere seg).
 
Asbjørn Wahl har vært avgjørende i å gjøre For velferdsstaten til en viktig aktør i kampen mot markedsliberalisme – for økonomisk utjevning, sosial rettferd og anstendige arbeidsforhold. Som en sterk alliansebygger og gjennom sine analyser, foredrag og skriverier har han gitt betydelige bidrag i å forsvare våre offentlige velferdstjenester mot kommersialisering og markedsorientering, til å sette dagsorden mot den markedsliberale offensiven i inn- og utland og til å sette klimakampen inn i et klasseperspektiv. For velferdsstaten ønsker å markere Wahls innsats med en konferanse i hans politiske ånd. 
 
Konferansen er ikke et sluttpunkt for Wahls virke, men skal brukes til å gjøre opp status for den økonomiske og politiske situasjon vi befinner oss i. Tittel på konferansen er «Kriser og kamp i en utrygg verden» og den vil ha fire hovedinnledninger. Først en innledning med et overordnet perspektiv på den politiske og økonomiske situasjonen, deretter tre innledninger om de viktigste utfordringene vi står overfor. Arbeidstitler på innledningene er som følger:

  • En verden i krise – venstresidas utfordringer
  • Kan arbeiderklassen forandre verden?
  • Klasse eller identitet – hvordan bekjemper vi markedsliberalismen?
  • Kan fagbevegelsen hindre klimakrisa? 

Merk av datoen 28.11.2018 allerede i dag! Konferansen vil bli holdt i Oslo Kongressenter/Folkets Hus.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.