Politisk pub 19. februar 2020: Oslo-modellen

av | feb 3, 2020 | Arrangementer

Politisk pub på Kulturhuset
Tid: 19.2.2020 kl. 18 -19.30
Arrangører: LO i Oslo, For velferdsstaten, Defacto, Kulturhuset

Møtet er gratis.

Det rødgrønne byrådet i Oslo innførte i forrige byrådsperiode det som har blitt kalt «Oslo-modellen», med krav i offentlige kontrakter, begrensning i innleie, krav om lærlinger mm for å få offentlige byggekontrakter. Da det ble avslørt at også private helse- og omsorgstjenester har tilsvarende press på lønns- og arbeidsbetingelser, lovet byrådet utviding av arbeidet med å hindre sosial dumping og det som verre knyttet til offentlige kontrakter.

Arbeidet har ikke skjedd i et vakuum. Oslo bygningsarbeiderforening, Fellesforbundet og andre fagforeninger har jobbet aktivt for å få slutt på innleie og bemanningsbransjen i Oslofjordområdet. Nå har de rødgrønne partiene i Oslo fått fornyet tillit, og det har komment et nytt finansbyråd med ansvar for Oslo modellen. Da ønsker politisk pub å både utfordre og bistå med videreutvikling av arbeidet, med tillitsvalgte innen både byggebransjen, lærlingeansvarlige og helse- og omsorgstjenester.

  • Marie Loe Halvorsen, byrådssekretær finans, MDG
  • Stine Westrum Fagforbundet Helse,Sosial og Velferd,Oslo
  • Harald Bråten, Oslo Bygningsarbeiderforening og Yrkesopplæringsnemnda for LO i Oslo
  • Rudi Møller, klubbleder Skanska, Fellesforbundet
  • Møteleder: Helene Bank, For velferdsstaten

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.