Kilder: Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien

av | jun 2, 2022 | Ressurser

Noter kapittel 1

1 Notat 2 2021, For velferdsstaten, Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (fritt brukervalg):
https://velferdsstaten.no/2021/04/29/notat-endringer-i-helse-og-omsorgstjenesteloven/

2 Regjeringen vil avvikle godkjenningsmodellen, 08.03.22:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-avvikle-godkjenningsmodellen/id2903366/

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv. (oppheving av lovregel om godkjenningsmodell for fritt brukervalg m.m.) Prop. 63 L (2021-2022), Innst. 296 L (2021-2022), Lovvedtak 65 (2021-2022):
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=88385

3 Høyre stortingsvalgprogram 2021- 2025, s. 37:
https://hoyre.no/politikk/partiprogram/

4 Prop. 116 L (2020–2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-116-l-20202021/id2841271/

5 Sos Sci Med. 2011 Consumers of eldercare in Sweden: the semblance of choice, Meinow, Parker, Thorslund.

6 Alla dessa marknader, proffesor Marta Szebehely, presentasjon äldreforskardagen 21.03.2018.

Professor varnar för ojämlik vård, SVT 03.06.2018.

7 Doktoravhandling: Taking Care of Business: A Study of the Governing of Care Choice Systems in Swedish Home Care, Lund Universitet, Mirjam Katzin, 2020 s. 142-43 (heretter: Taking Care of Business, Katzin, 2020):
https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/83804502/Mirjam_Katzin_2020_Taking_Care_of_Business.pdf

8 Ibid., s. 144.

9 Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv. (oppheving av lovregel om godkjenningsmodell for fritt brukervalg m.m.) Prop. 63 L (2021-2022), Innst. 296 L (2021-2022), Lovvedtak 65 (2021-2022):
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=88385

For velferdsstaten, notat 2|2021: Gjennomgang av Prop. 116 L (2020-2021): Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg), Cathrine S. Amundsen, april 2020:
https://www.velferdsstaten.no/wp-content/uploads/2021/04/Notat-2-2021-For-velferdsstaten-Endringer-i-Helse-og-omsorgstjenesteloven-fritt-brukervalg.pdf

For velferdsstaten, Rapport mai 2019: Hva bør vi lære av Sverige? Cathrine S. Amundsen:
https://velferdsstaten.no/2019/06/13/148360/

Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, s. 6:
https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf

10 Maffian skor sig på hemtjänsten, Aftonladet, Jonna Sima, 22.09.21:
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/qWvM2E/maffian-skor-sig-pa-hemtjansten

11 Fler kommuner privatiserar sin hemtjänst, Jort, Kommunalarbetaren, 24.10.2019:
https://ka.se/2019/10/24/fler-kommuner-privatiserar-sin-hemtjanst/

12 Låg ersättning får företagen att fly, Hjort, Kommunalarbetaren 05.06.13:
https://ka.se/2013/06/05/lag-ersattning-far-foretagen-att-fly/

13 Varför blundar alla för fusket?, Kommunalarbetaren 17.09.21:
https://ka.se/2021/09/17/varfor-blundar-alla-for-fusket/

14 66 hemtjänstföretag fast för fusk, Hjort og Martinsson, Kommunalarbetaren, 08.09.21:
https://ka.se/2021/09/08/66-hemtjanstforetag-fast-for-fusk/

Två hemtjänstföretag polisanmäls – misstänks för fusk, Hjort, Kommunalarbetaren, 06.10.22:
https://ka.se/2022/10/06/tva-hemtjanstforetag-polisanmals-misstanks-for-fusk/?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=Chef+gjorde+sexlista+om+personalen&ug_cid=7ea219e9-5d69-426c-a6e0-3665314fecff

Fuskföretagen gjorde en halv miliard i vinst, Hjort og Martinsson, Kommunalarbetaren, 10.09.21:
https://ka.se/2021/09/10/fuskforetagen-gjorde-en-halv-miljard-i-vinst/

15 Hemtjânstmaffian, Mira Klinberg Hjorth og Karl Martinsson, Atlas 2021, s. 122.

16 Hemtjanstpersonal i Stromstad anmalde restid som arbetsmiljofara, Gunnarsson, Kommunalarbetaren, 28.02.22:
https://ka.se/2022/02/28/hemtjanstpersonal-i-stromstad-anmalde-restid-som-arbetsmiljofara/

Därför har hemtjänsten för korta restider, Debattinnlegg, Målqvist, Kommunalarbetaren, 18.03.22:
https://ka.se/2022/03/18/darfor-har-hemtjansten-for-korta-restider/

17 Forskare: Fler brukare under arbetspassen gör att vårdbiträden lämnar yrket, Arbetet, Dahlgren, 30.03.22:
https://arbetet.se/2022/03/30/forskare-fler-brukare-under-arbetspassen-gor-att-vardbitraden-lamnar-yrket/

18 Slavliknande villkor på stort hemtjänstföretag, Hjort og Martinsson, Kommunalarbetaren, 05.03.19:
https://ka.se/2019/03/05/slavliknande-villkor-pa-stort-hemtjanstforetag/

19 Hemtjânstmaffian, Mira Klinberg Hjorth og Karl Martinsson, Atlas 2021, s. 144.

20 Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2021, polisen.se:
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/organiserad-brottslighet/myndighetsgemensam-satsning-mot-organiserad-brottslighet/

21 Hemtjânstmaffian, Mira Klinberg Hjorth og Karl Martinsson, Atlas 2021, s. 126

22 Ibid., s.129.

Taking Care of Business, Katzin, 2020.

23 Private aktører i velferdsstaten — Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13, 01.12.2020, s. 424:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-13/id2788017/

24 V kräver att företaget utreds, Karl Martinsson, Kommunalarbetaren, 06.03.2019:
https://ka.se/2019/03/06/v-kraver-att-foretaget-utreds/

 

Noter kapittel 2

1 When Private Equity takes over a nursing home, Yasmin Rafiei, The New Yorker, 25.08.22 (heretter: Rafiei, The New Yorker, 2022):
https://www.newyorker.com/news/dispatch/when-private-equity-takes-over-a-nursing-home

2 Congressional request: Private equity and Medicare, juni 2021:
https://www.medpac.gov/wp-content/uploads/import_data/scrape_files/docs/default-source/default-document-library/jun21_ch3_medpac_report_to_congress_sec.pdf

3 Rafiei, The New Yorker, 2022.

4 Fact sheet – Protecting Seniors by Improving Safety and Quality of Care in the Nation’s Nursing Homes, The White House, 28.02.22:
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/28/fact-sheet-protecting-seniors-and-people-with-disabilities-by-improving-safety-and-quality-of-care-in-the-nations-nursing-homes/

5 Remarks of President Joe Biden – State of the Union Address As Prepared for Delivery, 01.03.22:
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/01/remarks-of-president-joe-biden-state-of-the-union-address-as-delivered/

6 Fact sheet – Protecting Seniors by Improving Safety and Quality of Care in the Nation’s Nursing Homes, The White House, 28.02.22.

7 Bankruptcies, defaults reveal senior living ‘still struggling to get back on its feet’, 24.04.22, McKnights Senior Living:
https://www.mcknightsseniorliving.com/home/news/bankruptcies-defaults-reveal-senior-living-still-struggling-to-get-back-on-its-feet/

8 Private aktører i velferdsstaten – Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13, 01.12.2020:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-13/id2788017/

 

Noter kapittel 3

1 Caring for people or profit? The financial engineering & real estate investment of Groupe Orpea, CICTAR, februar 2022:
https://publicservices.international/resources/publications/orpea-caring-for-people-or-for-profit-cictar?id=12690&lang=en

2 Les fossoyeurs, Révélations sur le système qui maltraite nous ainés, Victor Castanet (Fayard: 2022).

3 The Crisis in Long Term Care: Effects of private provision, Klara Florek, PSI, februar 2022:
https://publicservices.international/resources/publications/the-crisis-in-long-term-care—effects-of-private-provision?id=12878&lang=en

4 CICTAR Report: Extracting Profits Through Care Home Real Estate, Vivek Kotecha, februar 2023:
https://publicservices.international/resources/publications/cictar-report-extracting-profits-through-care-home-real-estate?id=13685&lang=en

5 Læringsverkstedet overdrar deler av bygningsmassen for å sikre en god og fleksibel driftsstruktur, pressemelding 03.07.2020:
https://laringsverkstedet.no/nyheter/pressrelease/3019671

6 Brookfields hjemmeside: https://www.brookfield.com/

7 SBB sells a 49% stake in its social infrastructure portfolio for public education to Brookfield for SEK 9.2 billion in cash with an additional earn-out of up to SEK 1.2 billion in cash, 30.11.22:
https://news.cision.com/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/sbb-sells-a-49–stake-in-its-social-infrastructure-portfolio-for-public-education-to-brookfield-for-,c3673618

8 Standard & Poor’s definition, hentet fra nett. 02.02.23:
https://www.hl.co.uk/help/funds-shares-and-other-investments/corporate-bonds-and-gilts/credit-ratings/what-do-the-credit-ratings-mean

9 Nå har kanadisk gigantinvestor gått tungt inn i norske barnehagebygg, Ida Søraunet Wangberg, Fagbladet 31.01.23:
https://fagbladet.no/nyheter/na-har-kanadisk-gigantinvestor-gatt-tungt-inn-i-norske-barnehagebygg-6.91.933646.818fd82d0a

10 Ran på høylys dag, Gøril Bjerkan, Dagens Næringsliv 05.05.22:
https://www.dn.no/fredagskronikken/barnehager/private-barnehager/politikk/kronikk-ran-pa-hoylys-dag/2-1-1212597

11 Hemmelige eiere bak 300 norske barnehager: – Ikke for å være snille, Halldor Hustanes, Dagbladet Børsen, 20.03.23:
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/ikke-for-a-vaere-snille/78747944?fbclid=IwAR3FZvFpewEFp_XKjJrM4sYgcxuiPZnwwUWF8eRBkZC7DAOoFcRWA7LSyDQ

12 Læringsverkstedet-eier innrømmer at å slippe 36 millioner i formuesskatt er blant grunnene til Sveits-flytting: – Skatt er en del av dette, Ida Søraunet Wangberg, Fagbladet 08.11.22:
https://fagbladet.no/nyheter/laringsverkstedeteier-innrommer-at-a-slippe-36-millioner-i-formuesskatt-er-blant-grunnene-til-sveitsflytting–skatt-er-en-del-av-dette-6.91.914386.b11ed0e746

Barnehagemillionær Eystein Sævareid Aase flytter til Sveits, Utdanningsnytt 02.01.23:
https://www.utdanningsnytt.no/fus-private-barnehager/barnehagemillionaer-eystein-saevareid-aase-flytter-til-sveits/344536

13 Barnehage med millionoverskudd er med på PBL-aksjon: – Kvalmt, sier mor, NRK 24.11.21:
https://www.nrk.no/nordland/pbl-aksjon_-barnehagekjede-med-millionoverskudd-er-med_-_-kvalmt_-sier-mor-1.15741396

14 Fikk offentlig støtte for å bygge barnehager: Nå har eierne tjent milliarder på å selge bygningene til utlandet, Ida Søraunet Wangberg, Fagbladet, 07.03.22:
https://fagbladet.no/nyheter/fikk-offentlig-stotte-for-a-bygge-barnehager-na-har-eierne-tjent-milliarder-pa-a-selge-bygningene-til-utlandet-6.91.853848.f0c6ba6d8c

 

Noter kapittel 4

1 Held to ransom, What happens when investment firms take over UK Care homes, CUSP og UNISON, Walker, Kotecha, Druckman, Jackson, juni 2022:
https://cusp.ac.uk/wp-content/uploads/UNISON-CUSP-report-final.pdf

2 The state of health care and adult social care in England 2021/22, Care Quality Commission (heretter: Care Quality Commission 21/22):
https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/2022-10/20221024_stateofcare2122_print.pdf

3 Care Quality Commission 21/22.

4 Helsereformen i England: Dommedag for National Health Service? Mari Grepstad, Dagens Medisin 30.05.2013 (heretter: Grepstad, Dagens Medisin, 30.05.2013):
https://www.dagensmedisin.no/blogger/mari-lundeby-grepstad/2013/05/30/helsereformen-i-england-dommedag-for-nhs/

5 Why is Britain’s health service, a much-loved national treasure, falling apart? Christian Edwards, CNN, 23.01.23:
https://edition.cnn.com/2023/01/23/uk/uk-nhs-crisis-falling-apart-gbr-intl/index.html

6 Care Quality Commission 21/22.

7 NHS reform timeline, The Nuffield Trust, hentet fra nettet 28.04.23:
https://www.nuffieldtrust.org.uk/features/nhs-reform-timeline#2020

8 CNN 23.01.23.

9 Worker’s stage largest strike in history of Britain’s health service, Reuters 06.02.23:
https://www.reuters.com/world/uk/britain-faces-largest-ever-healthcare-strikes-pay-disputes-drag-2023-02-05/

10 Helsekrise i Storbritannia, Fagforeningstopp har ett råd til Norge: Tvihold på de gode utdanningsordningene, Fagbladet, Rønnaug Jarlsbo, 31.01.23:
https://fagbladet.no/nyheter/fagforeningstopp-har-ett-rad-til-norge-tvihold-pa-de-gode-utdanningsordningene-6.91.931171.80fa73f58e

11 Grepstad, Dagens Medisin, 30.05.2013.

12 NHS privatisation drive linked to rise in avoidable deaths, study suggests, Andrew Gregory, The Guardian, 29.06.22:
https://www.theguardian.com/society/2022/jun/29/nhs-privatisation-drive-linked-to-rise-in-avoidable-deaths-study-suggests

13 Outsourcing health-care services to the private sector and treatable mortality rates in England, 2013–20: an observational study of NHS privatisation, The Lancet, Benjamin Goodair og Aaron Reeves, juli 2022:
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00133-5/fulltext

14 Care givers and takers, how finance extracts wealth from the care sector and harms us all, Public Services International (PSI), Friedrich Ebert Stiftung, Nicholas Shaxson, juli 2021:
https://publicservices.international/resources/publications/care-givers-and-takers—how-finance-extracts-wealth-from-the-care-sector?id=12877&lang=en

The crisis in long term care – effects of private provision, Public Services International (PSI), Karol Florek, februar 2022:
https://publicservices.international/resources/publications/the-crisis-in-long-term-care—effects-of-private-provision?id=12878&lang=en

15 The failure of privatised adult social care in England: what is to be done? The Centre for Health and the Public Interest (CHPI), Bob Hudson, november 2016 (heretter: The failure of privatised adult social care in England, Hudson, 2016):
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/CHPI-SocialCare-Oct16-Proof01a.pdf

16 Plugging the leaks in the UK care home industry. Strategies for resolving the financial crisis in the residential and nursing home sector. CHPI- Centre for health and public interest, Vivek Kotecha, 2019 (heretter: Plugging the leaks, CHPI, 2019):
https://chpi.org.uk/papers/reports/plugging-the-leaks-in-the-uk-care-home-industry/

17 Ibid.

18 The failure of privatised adult social care in England, Hudson, 2016.

19 Ibid.

20 Ibid.

21 Odds stacked against it: how social care struggles to compete with supermarkets on pay, The King’s Fund 23.08.22:
https://www.kingsfund.org.uk/blog/2022/08/how-social-care-struggles-compete-supermarkets-pay

22 Held to Ransom, CUSP og UNISON, 2022

23 Ibid.

CNN, 23.01.23.

Held to Ransom, CUSP og UNISON, 2022.

24 Plugging the leaks in the UK care home industry Strategies for resolving the financial crisis in the residential and nursing home sector, CHPI- Centre for health and public interest, Vivek Kotecha, 2019:
https://chpi.org.uk/papers/reports/plugging-the-leaks-in-the-uk-care-home-industry/

25 The failure of privatised adult social care in England, Hudson, 2016.

26 Plugging the leaks, CHPI, 2019.

27 Held to Ransom, CUSP og UNISON, 2022.

28 The failure of privatised adult social care in England, Hudson, 2016.

29 Public satisfaction with the NHS and social care in 2021 Results from the British Social Attitudes Survey, mars 2022:
https://www.kingsfund.org.uk/publications/public-satisfaction-nhs-social-care-2021

30 Held to Ransom, CUSP og UNISON, 2022.

31 Ibid.

32 Innleid og underbetalt, Undercover i et arbeidsliv uten rettigheter, James Bloodworth, Res Publia 2019 s. 126.

 

Noter kapittel 5

1 Regeringens proposition 91/92: 95 Om valfrihet och fristående skolor:
https://data.riksdagen.se/fil/5277FE6D-7C0B-47CB-AE25-7B2234DE5FBE

2 Velferdsprofitørene, Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene, Linn Herning, 2022 (første utg. 2015).

Private Barnehagers Landsforbund. Om hvordan Norges største interesseorganisasjon for private barnehager har formet norsk barnehagepolitikk i de kommersielle eiernes favør, For velferdsstaten notat 1 2021, Elin Skrede:
https://www.velferdsstaten.no/wp-content/uploads/2021/04/For-velferdsstaten_PBL-notat-1.pdf

3 Store Norske Leksikon, barnehagereformen:
https://snl.no/barnehagereformen.

4 Du er henta! Finansiering av private barnehager, Kunnskapsdepartementet, Storberget- utvalget 15.06.21:
https://www.regjeringen.no/contentassets/237b2557bb51412c9769e6f21026e52b/du_er_henta_web.pdf

5 Økonomiske resultater i private barnehager Hvilken betydning har tilskuddsmodellen? Trond Erik Lunder, TF-notat nr. 18/2018:
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/okonomiske-resultater-i-private-barnehager/3274/

6 Velferdsprofitørene, Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene, Linn Herning, 2022 (første utg. 2015) s.71-113.

7 En skola utan vinstinteresse, Komittedirektiv 2022:102, Regeringen:
https://www.regeringen.se/contentassets/22af3d94287b4ae99d1189689d05313e/kommittedirektiv-en-skola-utan-vinstintresse-dir.2022102.pdf

8 Skolindustrin, Hur mångfald blev enfald, Kent Werne, Landsorganisationen i Sverige 2018:
https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_skolindustrin_pdf/$File/Skolindustrin.pdf

9 Ibid.

10 Private barnehager – ikke en og samme ting, Utdanningsdirektoratet, 08.03.23 (heretter: Private barnehager, Utdanningsdirektoratet, 08.03.23):
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/analyser/private-barnehager-ikke-en-og-samme-ting/

11 En barnehagesektor i endring, Hvilken betydning har framveksten av barnehagekjedene? Trond Erik Lunder, Telemarksforsking, TF-notat nr. 20/2019:
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/en-barnehagesektor-i-endring/3454/

12 Regeringens proposition 91/92: 95 Om valfrihet och fristående skolor:
https://data.riksdagen.se/fil/5277FE6D-7C0B-47CB-AE25-7B2234DE5FBE

13 Barnehagemilliardærer flytter til Sveits: – Ingen planer om å benytte oss av exit-skatten, Mathias Ogre, E24, 01.11.20:
https://e24.no/naeringsliv/i/GMyw59/barnehagemilliardaerer-flytter-til-sveits-ingen-planer-om-aa-benytte-oss-av-exit-skatten

14 Private barnehager, Utdanningsdirektoratet, 08.03.23.

15 Allt började med Laila, Svenskt Næringsliv, 11.05.17:
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skane/allt-borjade-med-laila_1116899.html

De Expansiva, En bok om skolmarknadens vinnare och forlorare, Marcus Larsson, Balans 2021, s. 13.

16 Velferdsprofitørene, Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene, Linn Herning, 2022 (første utg. 2015).

17 Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78:
https://www.regeringen.se/contentassets/da2ccefb5dc84389b79b48b06a5e000a/ordning-och-reda-i-valfarden-sou-201678

Private aktører i velferdsstaten — Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13, 01.12.2020:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-13/id2788017/

18 Vem äger Sveriges skolväsende? Sfären, Jenny Maria Nilsson, 14.11.21:
https://jennymarianilsson.substack.com/p/vem-ager-sveriges-skolvasende

Lotta Edholm: Ingen offentlighetsprincip på friskolor, Vi lärare, Emma Olsson, 14.02.23:
https://www.vilarare.se/nyheter/friskolor/offentlighetskrav-pa-friskolor-tas-bort/

Idéburna friskolor: «Uppgifterna ska självklart vara offentliga», Skolvärlden, Mikael Bergling, 04.09.20:
https://skolvarlden.se/artiklar/ideburna-friskolor-uppgifterna-ska-sjalvklart-vara-offentliga?fbclid=IwAR2VF4NWqafnZA7U5HNra17ZrDxz3dv16n-rj7kA06rDtoh8EEwH5M82Vl8

Ingen offentlighetsprincip för friskolor – utredningsuppdrag stryks, Alltinget Utbildning, Rebecka Prahl, 14.02.23:
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/ingen-offentlighetsprincip-for-friskolor-utredningsuppdrag-stryks

19 Ny parole: Ja til kvinneprofitt, Anne Lindboe, Dagens Næringsliv 08.03.23:
https://www.dn.no/innlegg/likestilling/investeringer/eierskap/ny-parole-ja-til-kvinneprofitt/2-1-1413181

20 Lønnsdumping for kvinneprofitt?, Elin Skrede, Dagens Næringsliv 09.03.23:
https://velferdsstaten.no/2023/03/14/innlegg-lonnsdumping-for-kvinneprofitt/

21 Vi heier på kvinnelige gründere!, styret i kvinneforum i Trøndelag Høyre, Trønderdebatt 08.03.22:
https://www.tronderdebatt.no/vi-heier-pa-kvinnelige-gr-ndere/o/5-122-40580

 

Noter kapittel 6

1 Care Givers and Takers How finance extracts wealth from the care sector and harms us all, Shaxson and Kotecha, PSI og Friedrich Eibert Stiftung, 2021 (heretter: Care Givers and Takers, PSI, 2021):
https://publicservices.international/resources/publications/care-givers-and-takers—how-finance-extracts-wealth-from-the-care-sector?lang=en&id=12877&showLogin=true

2 Grey gold — The billion Euro business of elder care, Investigate Europe, juli 2021:
https://www.investigate-europe.eu/en/2021/elder-care-for-profit/

3 Ibid.

4 Oslo-sykehjem solgt til skatteparadis, Dagens Næringsliv, Oterholm, Sæter, Gjernes, Bakken, 21.11.22:
https://www.dn.no/eiendom/oslo-kommune/hvem-eier-norge/blackstone/oslo-sykehjem-solgt-til-skatteparadis/2-1-1358042

5 Så skapar vi värde, Attendos hjemmeside (hentet fra nettet 01.12.22):
https://www.attendo.com/investerare/affarside-och-marknad/sa-skapar-vi-varde/

6 Lovisenberg overtar fem sykehjem, NTB 02.06.2020:
https://www.dagsavisen.no/oslo/nyheter/2020/06/02/lovisenberg-overtar-fem-sykehjem/

Velferdsprofitørene, Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene, Linn Herning, 2022 (første utg. 2015).

7 Velferdsprofitørene, Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene, Linn Herning, 2022 (første utg. 2015).

8 Nordstjernan, Aktivt värdeskapande över generationer:
https://www.nordstjernan.se/

9 Velferdsprofitørene, Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene, Linn Herning, 2022 (første utg. 2015).

10 Helsefagarbeider Gisella taper titusener i året på å være ansatt på privat sykehjem, FriFagbevegelse, Dagsavisen, Marie De Rosa, 12.10.2018 (Heretter: FriFagbevegelse, Dagsavisen, Marie De Rosa, 12.10.2018):
https://frifagbevegelse.no/forside/helsefagarbeider-gisella-taper-titusener-i-aret-pa-a-vare-ansatt-pa-privat-sykehjem-6.158.583916.e2e05e7a4d

Attendo trekker seg ut av Norge – det er godt nytt for både ansatte og pårørende, Hilde Lende Aune, Hjelpepleier og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Askøy, Fagbladet 07.07.20:
https://fagbladet.no/meninger/attendo-trekker-seg-ut-av-norge–det-er-godt-nytt-for-bade-ansatte-og-parorende-6.115.715223.d99a4e457c

11 FriFagbevegelse, Dagsavisen, Marie De Rosa, 12.10.2018.

12 Velferdsaktør fikk 135 mill. i coronastøtte – ga millionbonus til sjefene, NTB 03.05.2021:
https://www.finansavisen.no/nyheter/helse/2021/05/03/7666608/velferdsaktor-fikk-135-mill.-i-coronastotte-ga-millionbonus-til-sjefene

13 Attendos hjemmeside (hentet fra nettet 01.12.22):
https://www.attendo.com/

14 Slik ble Stendi Norges største barnevernsfirma, Strøm, Moland, Røren, Aftenposten 15.10.22:
https://www.aftenposten.no/norge/i/eJE31y/slik-ble-stendi-norges-stoerste-barnevernsfirma

15 Avviser bruk av reservasjonsadgang for ideelle ved kjøp av velferdstjenester, Hovland, Anbud365, 30.04.21:
https://www.anbud365.no/bransjer/helse-omsorg/avviser-bruk-av-reservasjonsadgang-for-ideelle-ved-kjop-av-velferdstjenester/

16 Stendi: Omsorgslösningar i Norge (hentet fra nettet 13.03.23):
https://www.ambea.se/verksamhetsomraden/stendi/

17 Dette betyr Stendi-dommen, Fagforbundet 30.06.21:
https://www.fagforbundet.no/a/351457/nyheter/dette-betyr-stendi-dommen/

Høyesterett avviser anken fra Stendi, E24/NTB 28.11.21:
https://rett24.no/notis/hoyesterett-avviser-anken-fra-stendi

18 Aktieägare, Ambeas hjemmeside (hentet fra nettet 13.03.23):
https://www.ambea.se/investerare/om-aktien/aktieagare/

19 En fjerdedel av privat omsorg eies av ett konsern, Mikkelsen, VG, 26.01.19:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wElOgG/en-fjerdedel-av-privat-omsorg-eies-av-ett-konsern

20 A leading elderly and disabled care services provider in Sweden, Ambea was acquired by Triton Fund III in March 2010, Tritons hjemmeside (hentet fra nettet 14.03.23):
https://www.triton-partners.com/portfolio/ambea/

21 Bolagsdata och årsredovisning för Actr Holding AB, 2021:
https://www.hitta.se/f%C3%B6retagsinformation/actr+holding+ab/5567996433

22 KKRs hjemmeside (hentet fra nettet 14.03.23):
https://www.kkr.com/businesses/private-equity/kkr-portfolio

23 Firm History, KKR, KKRs hjemmeside (hentet fra nettet 14.03.23):
https://www.kkr.com/our-firm/firm-history

24 Private Equity Billionaires Henry Kravis And George Roberts Step Down As Co-CEOs Of $430 Billion Powerhouse KKR, Jonathan Ponciano, Forbes, 11.10.21:
https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2021/10/11/private-equity-billionaires-henry-kravis-and-george-roberts-step-down-as-co-ceos-of-430-billion-powerhouse-kkr/?sh=5dd0f0b33b98

25 Hurdalsplattformen, for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet 2021-2025, side 72:
https://www.regjeringen.no/contentassets/cb0adb6c6fee428caa81bd5b339501b0/no/pdfs/hurdalsplattformen.pdf

26 Kapital 2022, Roger Adolfsen, 5,20 mrd. formue:
https://www.kapital.no/kapital-index/profile/7559388/roger-adolfsen

Kapital 2022, Kristian Arne Adolfsen, 5,20 mrd. formue:
https://www.kapital.no/kapital-index/profile/7559390/kristian-arne-adolfsen

27 Utfasing av store kommersielle leverandører på institusjonsområdet innen 2025. Bestilling fra BFD av 11. mars – saksnummer: 21/189 Frist: 31.03.2022.

28 Utfasing av kommersielle leverandører på institusjonsområdet, svar fra Bufdir til BFD 15.02.22.

29 www.humananorge.no/omsorg-og-assistanse/om-selskapsnavn

30 Milliardkonsern eier ideelt selskap, Slik unngår barnevernmilliardærene regjeringens innstramminger, Fagbladet, Ida Søraunet Wangberg, 09.12.2022:
https://fagbladet.no/nyheter/slik-unngar-barnevernmilliardarene-regjeringens-innstramminger-6.91.919467.2adc0e8fcc

31 Barna Norge svikter, Aftenposten, Moland og Røren, 07.06.22:
https://www.aftenposten.no/norge/i/G377B6/barneministeren-krever-gransking-innroemmer-at-barnevernet-gjoer-barna-sykere

32 Regjeringa seier stopp, Maria Dyrhol Sandvik, Klassekampen 17.03.23:
https://klassekampen.no/artikkel/2023-03-17/regjeringa-seier-stopp

Invitasjon til innspelsmøte om ideell vekst i institusjonsbarnevernet, BFD, 24.02.23:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/invitasjon-til-innspelsmote-om-ideell-vekst-i-institusjonsbarnevernet/id2964331/

33 Private aktører i velferdsstaten — Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13, 01.12.2020, s. 26 -27 (heretter NOU 2020:13):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-13/id2788017/

34 Care Givers and Takers, PSI, 2021.

35 Fritt Fall, finanskrisen og utveier, red. Nordhaug og bank, Res Publica 2009, s 26-27.

36 NOU 2020:13, s. 26 og 96.

37 Ibid. s.45-50.

38 Se f.eks Charlene Harrington, Professor Emerita, Sociology and Nursing; University of California, blant annet i artikkelen When Private Equity takes over a nursing home, Yasmin Rafiei, The New Yorker, 25.08.22:
https://www.newyorker.com/news/dispatch/when-private-equity-takes-over-a-nursing-home

39 Nybø anklages for feilaktig fremstilling av fagrapport: − Bekymringsfullt, Hagfors, VG 01.12.20:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/41On3q/nyboe-anklages-for-feilaktig-fremstilling-av-fagrapport-bekymringsfullt

40 NOU 2020: 13 s. 431.

41 Ibid. s. 438-439.

42 Carema gir opp sykehjemsdriften i Norge, Vegar Velle, Fagbladet 12.12.11:
https://fagbladet.no/article-6.91.17107.38084921a0

43 Helse-Tom går rettens vei – mistet 280 millioner, Anders Horntvedt, Nettavisen 14.04.21:
https://www.finansavisen.no/nyheter/helse/2021/04/14/7655403/aksjonaerverdier-nullet-gjennom-emisjon-i-unicare-tom-tidemann-og-una-aas-anerkjenner-ikke-generalforsamling?zephr_sso_ott=oXHQK2

44 Unicare gir opp sykehjemsdrift i Oslo, Nettavisen, Jørgen Berge, 26.11.19:
https://www.nettavisen.no/nyheter/unicare-gir-opp-sykehjemsdrift-i-oslo/s/12-95-3423884209

45 Usikker fremtid når Fritt behandlingsvalg avvikles, Isachsen, Dagens Medisin 02.02.22:
https://www.dagensmedisin.no/barn-og-unge-folkehelse-fritt-behandlingsvalg/usikker-fremtid-nar-fritt-behandlingsvalg-avvikles/285193

46 Wecare har overtatt LHL-klinikken, Kari Pedersen, Bergens Tidende, 25.04.22:
https://www.bt.no/nyheter/direkte/i/BR649v/nyheter-direkte?pinnedEntry=218465

47 Politisk risiko, Linn Herning, Klassekampen 10.8.2021:
https://velferdsstaten.no/2021/08/13/politisk-risiko/

48 Financial information The Norlandia Health & Care Group AS (NHC Group), hentet fra nettet 15.03.23:
https://nhcgroup.org/financial-information/

49 Notat: Avlyser Velferdstjenesteutredningen debatten om velferdsprofitt?, For velferdsstaten 24.08.22:
https://velferdsstaten.no/2022/08/24/notat-avlyser-velferdstjenesteutredningen-debatten-om-velferdsprofitt/

50 Granskning: Så kopplas politiken och skolkoncernerna i hop, Skolvärlden, Mikael Bergling, 27.10.22:
https://skolvarlden.se/artiklar/granskning-sa-kopplas-politiken-och-skolkoncernerna-ihop

51 Han er forkastelig og umoralsk, Dagbladet 31.07.2010:
https://www.dagbladet.no/nyheter/han-er-forkastelig-og-umoralsk/64572417

52 Privat helse – et gode eller et onde? Kruse Larsen 30.04.21:
https://www.kruselarsen.no/b/privat-helse–et-gode-eller-et-onde

Notat: Avlyser Velferdstjenesteutredningen debatten om velferdsprofitt? For velferdsstaten Notat 3: 2021:
https://velferdsstaten.no/2022/08/24/notat-avlyser-velferdstjenesteutredningen-debatten-om-velferdsprofitt/

53 Karita Bekkemellem blir permanent administrerende direktør i NHO Geneo, NHO Geneo:
https://www.nhogeneo.no/artikler/2022/karita-bekkemellem-blir-permanent-administrerende-direktor-i-nho-geneo/

54 Board of directors, Humana Group (hentet fra nettet 3.10.22 og 23.5.23):
https://www.humanagroup.com/investor-relations/corporate-governance/board-of-directors/

55 Tidligere Ap-statsråd: − Sjokkert over Støres tale, VG 05.05.23:
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/2BJ3px/tidligere-ap-statsraad-sjokkert-over-stoeres-tale

56 Statsministerens tale på landsmøtet i Arbeiderpartiet 04.05.23, regjeringen.no:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministerens-tale-pa-landsmote-i-arbeiderpartiet/id2975530/

 

Noter kapittel 7

1 Granavoldenplattformen, for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti 17.01.19, s.49:
https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf

2 Konkurranseutsatte sykehjem i Norge, For velferdsstaten Notat 1:2012, Linn Herning:
https://velferdsstaten.no/wp-content/uploads/2020/02/2012_Konkurranseutsatte-sykehjem-i-Norge-1997-til-2012_endelig-versjon-II.pdf

3 Tallene i denne delen er For velferdsstatens eget arbeid. Noe er gjengitt i kommentaren Tilbake på anbud, publisert i Klassekampen 23.05.23. Resten av materialet er ved utgivelse av denne rapporten under utarbeiding og vil bli å finne på For velferdsstatens sider.

4 Oslo-sykehjem solgt til skatteparadis, Dagens Næringsliv, 21.11.22, Oterholm, Sæter, Gjernes, Bakken:
https://www.dn.no/eiendom/oslo-kommune/hvem-eier-norge/blackstone/oslo-sykehjem-solgt-til-skatteparadis/2-1-1358042

5 Svenske avisa ECT 19.6.20, gjengitt i sin helhet med godkjenning på For velferdsstatens nettsider:
https://velferdsstaten.no/2020/06/23/svenske-etc-skriver-om-attendo-exit-i-norge/

6 Oksenøya sykehjem åpnet, Bærum kommune, 16.03.23:
https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/oksenoya-sykehjem-apnet/

7 Velferd uten profitt, Ida Wangberg, Linn Herning og Annika Sander. Manifest 2019.

 

Noter kapittel 8

1 Oslo-budsjettet 2022: Byrådet setter punktum for kommersielle aktører i sykehjemmene:
https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/for-pressen/pressemeldinger-fra-byradet/oslo-budsjettet-2022-byradet-setter-punktum-for-kommersielle-aktorer-i-sykehjemmene#gref

2 Private aktører i velferdsstaten – Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13, 01.12.2020, s. 287 (heretter: NOU 2020:13):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-13/id2788017/

3 The Care Crisis, Emma Dowling, Verso 2022, s. 13.

4 Ibid., s. 2.

5 Innleid og underbetalt, undercover i et arbeidsliv uten rettigheter, James Bloodworth, Res Publica 2019, s. 84.

6 Workers stage largest strike in history of Britain’s health service, Reuters 06.02.23:
https://www.reuters.com/world/uk/britain-faces-largest-ever-healthcare-strikes-pay-disputes-drag-2023-02-05/

7 Helsekrise i Storbritannia, Fagforeningstopp har ett råd til Norge: Tvihold på de gode utdanningsordningene, Fagbladet, Rønnaug Jarlsbo, 31.01.23:
https://fagbladet.no/nyheter/fagforeningstopp-har-ett-rad-til-norge-tvihold-pa-de-gode-utdanningsordningene-6.91.931171.80fa73f58e

8 Jämförelse av privat och kommunalt driven äldreomsorg, Kommunal 07.03.2018:
https://www.kommunal.se/nyhet/jamforelse-av-privat-och-kommunalt-driven-aldreomsorg

9 Hva bør vi lære av Sverige? Svenske erfaringer med kommersiell velferd og markedsretting – med vekt på eldreomsorg, Cathrine S. Amundsen, For velferdsstaten mai 2019 s. 33:
https://velferdsstaten.no/wp-content/uploads/2019/06/190607_Svenske-erfaringer-markedsretting-og-kommersialisering-CSA-FVS-mai-2019.pdf

10 Många timanställda i äldreomsorgen: «Ses som förbrukningsvara», Karl Martinsson, Arbetet 20.04.21:
https://arbetet.se/2021/04/20/manga-timanstallda-i-aldreomsorgen-ses-som-forbrukningsvara/

11 Ibid.

Timavlönad (timanställd). Kommunal.se:
https://www.kommunal.se/pa-jobbet/anstallning/timavlonad

 

Noter kapittel 9

1 The crisis in long term care – effects of private provision, Public Services International (PSI), Karol Florek, februar 2022:
https://publicservices.international/resources/publications/the-crisis-in-long-term-care—effects-of-private-provision?id=12878&lang=en

2 Större smitta på boenden med många timvikarier, Kommunal, 25.11.2020:
https://via.tt.se/pressmeddelande/storre-smitta-pa-boenden-med-manga-timvikarier?publisherId=3235493&releaseId=3287780

3 Forskeres råd til Koronakommisjonen: Mer heltid gir bedre smittevern på sykehjem, NRK, Peter Svaar, 09.04.21:
https://www.nrk.no/norge/forskeres-rad-til-koronakommisjonen_-mer-heltid-gir-bedre-smittevern-pa-sykehjem-1.15448747

4 Statsforvalteren avdekket brudd etter tilsyn ved Villa Skaar Valstad, Statsforvalteren.no, 24.06.21:
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/helse-omsorg-og-sosialtjenester/nyheter—helse-omsorg-og-sosialtjenester/2021/06/statsforvalteren-avdekket-brudd-etter-tilsyn-ved-villa-skaar-valstad/

5 Privatization and Covid 19: A Deadly Combination for Nursing Homes, Armstrong og Bourgeault, ReserachGate, juli 2020:
https://www.researchgate.net/publication/343541946_Privatization_and_COVID-19_A_Deadly_Combination_for_Nursing_Homes

6 Why for-profit homes won’t solve long-term care issues: Privatizing health services is a bad idea that just won’t go away, The Conversation, Pat Armstrong og Marjorie Griffin Cohen, 02.01.23:
https://theconversation.com/why-for-profit-homes-wont-solve-long-term-care-issues-privatizing-health-services-is-a-bad-idea-that-just-wont-go-away-194458

7 Ontario’s for-profit nursing homes have 78% more COVID-19 deaths than non-profits, report finds, Toronto Star, 20.01.21:
https://www.thestar.com/politics/provincial/2021/01/20/ontarios-for-profit-nursing-homes-have-78-more-covid-19-deaths-than-non-profits-report-finds.html?rf

Ontarios science table: https://covid19-sciencetable.ca/about/

8 Coronapandemien: Slik gikk det med dødeligheten i Norge og Sverige, VG, Bakken og Sfrintzeris, 23.03.23:
https://www.vg.no/nyheter/i/EQBAO3/coronapandemien-doedeligheten-var-nesten-lik-i-norge-og-sverige

9 Jo, Sveriges coronastrategi var visst misslyckad, Arbetet, Martin Klepke, 14.03.23:
https://arbetet.se/2023/03/14/jo-sveriges-coronastrategi-var-visst-misslyckad/

10 Ny statistik: Över 3 000 döda i covid-19 från äldreboenden, SVT Nyheter 26.11.20:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-statistik-over-3000-doda-i-covid-19-fran-aldreboenden

11 Covid-19 – en sjelden dødsårsak i sykehjem, Tidsskrift for den norske legeforening, Bård Reiakvam Kittang, 24.05.22:
https://tidsskriftet.no/2022/05/leder/covid-19-en-sjelden-dodsarsak-i-sykehjem

12 Många timanställda i äldreomsorgen: «Ses som förbrukningsvara», Karl Martinsson, Arbetet 20.04.21:
https://arbetet.se/2021/04/20/manga-timanstallda-i-aldreomsorgen-ses-som-forbrukningsvara/

13 Det som nu händer på våra äldreboenden är fasansfullt, Expressen, Lotta Grôning, 14.04.20:
https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/det-som-nu-hander-pa-vara-aldreboenden-ar-fasansfullt/

14 Det här gäller för privat äldreomsorg, Hjort, Kommunalarbetaren 26.03.20:
https://ka.se/2020/03/26/det-har-galler-for-privat-aldreomsorg/

15 Anställda: «Attendo ljög om vården under pandemin», Sveriges Radio, 28.04.2021:
https://sverigesradio.se/artikel/anstallda-attendo-ljog-om-varden-under-pandemin

Det illojala vårdbiträdet, Sveriges Radio, 28.04.2021:
https://sverigesradio.se/avsnitt/1712975

16 «Det räcker inte med någon visselblåsare här och där», Alt om Arbetsmiljö, Jonas Fogelquist, 10.01.2021:
https://alltomarbetsmiljo.se/nyheter/det-racker-inte-med-nagon-visselblasare-har-och-dar

17 Stockholms stad förnyar inte avtal med Attendo, Kommunalarbetaren 20.10.2022:
https://ka.se/2022/10/20/stockholms-stad-fornyar-inte-avtal-med-attendo/

18 Velferdsmiks utfordrer smittevernet, Agenda Magasin, Cathrine S. Amundsen For velferdsstaten, 19.05.2020:
https://agendamagasin.no/debatt/velferdsmiks-utfordrer-smittevernet/

Privat-offentlig samarbeid gir bedre smittevern, Agenda Magasin, Ingvild Kristiansen adm.dir. Stendi, Yngvar Tov Herbjørnssønn konsernsjef Norlandia Health & Care Group, Karolina Eriksson regionsjef i Attendo, 04.06.2020:
https://agendamagasin.no/debatt/privat-offentlig-samarbeid-gir-bedre-smittevern/

Eldreomsorg er uegnet som marked, Agenda Magasin, Cathrine S. Amundsen For velferdsstaten, 04.06.2020:
https://agendamagasin.no/debatt/eldreomsorg-uegnet-marked/

 

Noter kapittel 10

1 Private i velferden, Høyres nettside, 13.04.23:
https://hoyre.no/politikk/var-politikk/private-i-velferden/

2 Folkehelserapporten, Befolkningen i Norge, 24.10.22:
https://www.fhi.no/nettpub/hin/samfunn/befolkningen/

3 Færre private sykehjemsplasser, Statistisk sentralbyrå, SSB 01.11.21:
https://www.ssb.no/helse/helsetjenester/artikler/faerre-private-sykehjemsplasser

4 Nesten 2500 færre sykehjemsplasser de siste 8 årene, Aftenposten, Ruud, 11.05.22:
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bGPXnv/nesten-2500-faerre-sykehjemsplasser-de-siste-8-aarene

5 De pasientene vi får nå, var de som fikk behandlingen på sykehuset tidligere, Sykepleien, 13.02.20:
https://sykepleien.no/2020/02/de-pasientene-vi-far-na-var-de-som-fikk-behandlingen-pa-sykehuset-tidligere

6 Flere pasienter og færre senger, Statistisk sentralbyrå, SSB: 14.10.20:
https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/flere-pasienter-og-faerre-senger

7 Færre sykehussenger i Norge enn i Europa, Sykepleien, 20.11.2020:
https://sykepleien.no/2020/11/faerre-sykehussenger-i-norge-enn-i-europa

8 Må slå ring rundt eldres rett til å komme på sykehus, Fysioterapeuten, 25.09.15:
https://www.fysioterapeuten.no/eldre-geriatri-samhandlingsreformen/ma-sla-ring-rundt-eldres-rett-til-a-komme-pa-sykehus/110658

9 De pasientene vi får nå, var de som fikk behandlingen på sykehuset tidligere, Sykepleien, 13.02.20:
https://sykepleien.no/2020/02/de-pasientene-vi-far-na-var-de-som-fikk-behandlingen-pa-sykehuset-tidligere

10 Reell samhandling forebygger reinnleggelse, Torgeir Bruun Wyller, Tidskrift for Den norske legeforening, 14.01.20:
https://tidsskriftet.no/2020/01/leder/reell-samhandling-forebygger-reinnleggelse

11 Kraftig økning av pasienter som blir liggende på UNN: − Belastende, VG, Stoksvik 07.05.23:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0QXxp0/kraftig-oekning-av-pasienter-som-blir-liggende-paa-unn-belastende

12 Helsepersonellkommisjonen, Tid for handling, Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, NOU 2023:4 s. 90:
https://www.regjeringen.no/contentassets/337fef958f2148bebd326f0749a1213d/no/pdfs/nou202320230004000dddpdfs.pdf

13 Nästan en miljon övertidstimmar- så akut är personalkrisen i äldreomsorgen, Kommunalarbetaren 23.01.23, Gunnarson og Hjort:
https://ka.se/2023/01/23/personalbrist/

14 Sykehusutvalget vil erstatte innsatsstyrt finansiering med rammefinansiering, Dagens Medisin, 27.03.23:
https://www.dagensmedisin.no/sykehusutvalget/sykehusutvalget-vil-erstatte-innsatsstyrt-finansiering-med-rammefinansiering/557435

15 Foreslår radikal omlegging, Klassekampen, Hinna og Gullestad, 28.03.23:
https://klassekampen.no/artikkel/2023-03-28/foreslar-radikal-omlegging?rnd=0.685876802133832

16 The Privatization of Care, The Case of Nursing Homes, Armstrong og Armstrong (red), Routledge 2020.

17 Ibid., side 95.

18 Ibid., side 146.

19 NHO krev granskingar av kvaliteten på all omsorg i Noreg, Geir Bjarte Hjetland, NRK, 20.03.19:
https://www.nrk.no/vestland/nho-krev-gransking-av-alle-omsorgsinstitusjonar-1.14477717

20 The Privatization of Care, The Case of Nursing Homes, Armstrong og Armstrong (red), Routledge 2020, s. 150.

21 Ibid. s. 137.

 

Noter kapittel 11

1 Innleid og underbetalt, undercover i et arbeidsliv uten rettigheter, James Bloodworth, Res Publica 2019.

2 House Hearing Scrutinizes ‘Horror’ of Private Equity Investment in Nursing Homes, Skilled Nursing News, Alex Spanko, 25.03.21:
https://skillednursingnews.com/2021/03/house-hearing-scrutinizes-horror-of-private-equity-investment-in-nursing-homes/

3 Oslo Høyre-profil får refs for eldre-kampanje: − Pinlig, flaut og krenkende, VG 11.04.23:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0Qbb7A/oslo-hoeyre-profil-faar-refs-for-eldre-kampanje-pinlig-flaut-og-krenkende

4 Høyre-nestleder Henrik Asheims tale til Høyres landsmøte 2022, Høyres nettsider:
https://hoyre.no/2022/04/03/valgfrihet-handler-om-makt/

5 Et eksempel blant mange: Velferdskampen: Kampen om de varme hendene, Bjørn-Kristian Svendsrud, jurist i Civita, Nettavisen 08.12.20:
https://www.nettavisen.no/nyheter/kampen-om-de-varme-hendene/s/12-95-3424058856

6 Private aktører i velferdsstaten — Velferdstjenesteutvalget, NOU 2020:13, 01.12.2020, s. 424:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-13/id2788017/

7 Barnehagene fikk 3,5 milliarder for mye tilskudd. Mener 1,4 milliarder til ny pensjon blir katastrofalt, Fri Fagbevegelse, Wangberg og Hagen, 27.10.22:
https://frifagbevegelse.no/fagbladet/barnehagene-fikk-35-milliarder-for-mye-tilskudd-mener-14-milliarder-til-ny-pensjon-blir-katastrofalt-6.158.911288.5fd839acc1

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.