Notat: Avlyser Velferdstjenesteutredningen debatten om velferdsprofitt?

Etter mange år med debatt om velferdsprofitt, markedsretting og kommersialisering av velferden, vedtok Stortinget enstemmig i 2018 at et offentlig utvalg skulle granske private aktører i velferdsstaten. Jobben som utvalgsleder ble gitt til statsviter, og leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet, professor Kåre Hagen. Utvalgets utredning (NOU 2020:13) ble lagt frem 1. desember 2020.

De kommersielle aktørene, høyresida og PR- bransjen gjør stadige forsøk på å avlyse debatten om velferdsprofitt. Siden Velferdstjenesteutvalget ble lagt fram har uriktige påstander om Velferdstjenesteutvalgets analyser og funn, stått sentralt i denne kampanjen. Det mest oppsiktsvekkende har imidlertid vært at Velferdstjenesteutvalgets leder, professor Kåre Hagen, har gitt denne desinformasjonskampanjen faglig legitimering.

I dette notatet sammenligner For velferdsstaten utvalgsleder Kåre Hagens uttalelser i offentlige opptredener, med hva som faktisk står i utredningen. Det er gjennomgående i Kåre Hagen sine presentasjoner at han frigjør seg fra utvalgets faktiske utredning. Velferdstjenesteutredningen gir nemlig ikke grunnlag for å avlyse debatten om velferdsprofitt og kommersialisering av velferdstjenestene. Den gir tvert imot grunnlag for videre kritikk og viser behovet for politisk handling.

Les og last ned «Avlyser Velferdstjenesteutredningen debatten om velferdsprofitt? En gjennomgang av utvalgsleder Kåre Hagens fordreining av Velferdstjenesteutredningens innhold slik at det tjener kommersielle selskaper i velferden.»

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.