Svenske ETC skriver om Attendo-exit i Norge

I forbindelse med at det delvis svenske velferdskonsernet Attendo annonserte at de trekker seg ut av norsk eldreomsorg, intervjuet ETC Helene Bank fra For velferdsstaten om saken. Under følger artikkelen i sin helhet.

Attendo kastar in handduken i Norge – räknar inte med att göra vinst på äldreomsorg

Av Ulrika Lindahl

Mitt i coronapandemin meddelar det privata omsorgs­företaget Attendo att de ska avveckla alla sina äldre­boenden i Norge. Enligt Attendo finns det inte förutsättningar för privata företag att göra vinst på äldreomsorg i landet. – Det är väldigt viktiga signaler, säger Helene Bank på organisationen For velferdsstaten som kämpar mot en kommersialisering av väl­färden.

Under coronapandemin har Sverige ofta jämförts med Norge, där antalet dödsfall på äldreboenden är många gånger färre än i Sverige. En förklaring som har lyfts fram – utöver smittspridningens generella omfattning – är att privatiseringarna av äldreomsorgen inte har gått lika långt i Norge som i Sverige. Bara omkring fem procent av omsorgsmarknaden i Norge drivs av privata kommersiella aktörer. I Sverige är andelen 20 procent. Och nu meddelar alltså svenska Attendo, som är en av de stora aktörerna även i Norge, att all verksamhet där ska avyttras till det idéburna företaget Lovisenberg omsorg.

Attendo skriver i ett pressmeddelande att ”det saknas förutsättningar för privata företag att utveckla långsiktigt bärkraftig verksamhet inom äldreomsorgen i Norge”.

– Det är väldigt goda nyheter. Det betyder att de tror att den politiska miljön inte gör det möjligt för privata aktörer att fortsätta att ha så stor avkastning som de har haft och att det politiska klimatet ger litet utrymme för kommersiella aktörer, säger Helene Bank på den norska organisationen For velferdsstaten, en sammanslutning av 30 olika fackförbund, brukarorganisationer och andra intresseorganisationer som arbetar mot privatiseringar och marknadstänk i välfärden.

Enligt Helene Bank finns det flera anledningar till att Attendo tar det här beslutet nu. Den första är att det har funnits krafter som länge har arbetat mot de så kallade välfärdsprofitörerna, framför allt inom fackföreningsrörelsen. Det har lett till att ideella och non-profitorganisationer har gynnats framför vinstdrivande företag i välfärden i Norge.

Kommuner återtar sjukhem

Precis som i Sverige har privat­iseringarna av äldreomsorgen i Norge pågått sedan 1990-talet men sedan 2015 har de privata tappat mark. I kommunvalet det året vann rödgröna allianser makten i flera stora städer och började ta tillbaka kontrakten för sjukhem, Norges motsvarighet till äldreboenden, i egen regi.

– Trots att de inte vann stortingsvalet 2017 så befäste de sin makt i flera kommuner och städer i kommunvalet 2019. Och utvecklingen där de rödgröna fortsätter att ta tillbaka verksamheter fortsätter i kommuner som Oslo och Stavanger, säger Helene Bank.

Till och med i Austevoll, som länge varit Fremskrittspartiets skyltfönsterkommun, ska sjukhemmen nu tillbaka till kommunen. Fremskrittspartiet privatiserade hela äldreomsorgen i Austevoll 2013, men kommunens nya styre med Høyre och socialdemokratiska AP i en allians har sagt att sjukhemmen ska drivas av kommunen.

Majoritet mot välfärdsvinster

Kommunens ordförande från Høyre, Morten Storebø, skapade uppmärksamhet när han gick ut och sa att kommunen är den som är bäst på att driva den här sektorn. En åsikt som går på tvärs mot vad hans partikollegor i regeringen säger.

– När vi har gjort opinionsundersökningar så är det en majoritet av väljarna som inte vill ha vinst i välfärden. De som i högst utsträckning har ändrat sin syn i frågan är Høyres och Fremskrittspartiets väljare. Det är alltså fler av dem som inte tycker att det är ett anständigt sätt att driva politik på. Och det är det som gör att en kommunordförande från Høyre kan gå ut och säga att det är bättre att kommunen driver sjukhemmen trots att Høyre i regeringen kämpar för mer privatiseringar, säger Helene Bank.

På riksnivå vill Høyre införa fritt brukarval i kommunerna, med den svenska Lagen om valfrihetssystem som förebild. Men det har mött på stort motstånd från den rödgröna oppositionen, som har fått igenom i stortinget att regeringen ska garantera att när välfärdstjänster upphandlas så ska det inte vara möjligt att konkurrera genom sänkt lön och försämrade arbetsvillkor.

– Regeringen gör visserligen det här motvilligt, men i vart fall så är de tvungna att leverera något, säger Helene Bank.

Framför allt ideella aktörer

I ett mejl till Dagens ETC skriver Andreas Koch, kommunikationsdirektör på Attendo, att beslutet också beror på att norska staten subventionerar kommunerna när de bygger nya äldreboenden. Det är ett stöd som privata aktörer inte kan få och därför blir det dyrare för kommunerna att anlita privata aktörer som vill bygga själva, som Attendo gör i Sverige, Finland och Danmark. Han lyfter också fram att kommuner sagt att de framför allt ska anlita ideella aktörer om de inte driver verksamheterna själva.

– Riktade upphandlingar av denna typ strider mot EU-lagstiftningen och kan inte ske i övriga nordiska länder. Detta gör det svårt för privata företag att våga investera med så osäkra framtidsutsikter, menar Andreas Koch.

Sammantaget har det här lett till Attendo bedömer att det inte finns någon marknad i Norge. Och coronapandemin och de många dödsfallen på svenska äldreboenden har inte gynnat opinionen för privatiseringar i Norge, menar Helene Bank.

– Det handlar inte så mycket om det är privat eller offentlig drift på just det enskilda boendet som drabbas. Men med kommersiella aktörer skapas det ett system som pressar de anställda och kostnaderna när det gäller utrustning, utbildning, kompetens och arbetsvillkor. Det lämnar verksamheterna sårbara i en pandemi, säger hon.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.