Notat: Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven

For velferdsstatens notat beskriver konsekvensene av regjeringens lovforslag om fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og hvorfor kommunene bør avvise det. Lovforslaget behandles etter planen i Stortinget 8. juni 2021. Regjeringen vil bidra til at kommuner i større grad legger til rette for fritt brukervalg innen hjemmetjenesten, og innføre en brukervalgsordning i kommunene, etter modell fra Sverige.

Regjeringens forslag tar ikke hensyn til den omfattende dokumentasjonen i Sverige på at hjemmetjenestemarked ikke gir bedre tjenester eller mer valgfrihet for eldre. Mange tilbydere gjør samarbeid vanskelig. Ordningen gir byråkrati, som gir økte kostnader og mindre faglig handlingsrom. Det blir vanskeligere å ivareta de mest sårbare. Kvalitetskontroll og beredskapsplanlegging er vanskelig, og kommunen har lovansvaret. Det kan skje markedstilpasning som gir overetablering i store markeder og trekker helsepersonell fra distriktskommuner og fattige bydeler.

Les og last ned: Notat 2 2021 For velferdsstaten, Endringer i Helse- og omsorgstjenesteloven (fritt brukervalg)

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.