Rapport: En perfekt avsporing – Norsk jernbane fra transportør til supermarked

Norsk jernbane er i dag et kaotisk markedssystem som få har oversikt over. Kostnadene og kompleksiteten i sektoren er økende, sikkerhetskulturen truet og byråkratiet i sterk vekst. Samtidig opplever reisende hverken billigere eller bedre tilbud. Statens egne rapporter konkluderer også med at dagens styringssystem gjør at gods på bane taper konkurransekraft mot veitransport. I rapporten «En perfekt avsporing – Norsk jernbane fra transportør til supermarked» (FV rapport 1/2022) beskriver Julie-Isabell Løvdal hvordan virkeligheten ser ut på dagens jernbane. Rapporten ser på konsekvensene av Solberg regjeringenes jernbanepolitikk, men tar også sveip innom tidligere strukturendringer på norsk jernbane og EUs jernbanepolitikk.

Jernbanen, som alle andre deler av offentlig sektor, har i flere tiår blitt gradvis mer tilpasset markedsideologien. Konsekvensene denne fragmenteringen har for sektorenes mulighet til å løse sine helhetlige samfunnsoppdrag blir stadig mer tydelige. Vi håper denne rapporten er et bidrag til en jernbanedebatt som tar utgangspunkt i virkeligheten og hverdagen i sektoren, ikke virkelighetsfjerne markedsteorier der stadig økt konkurranse skal løse alle problemer og der de ulike sektorenes egenart og særegne samfunnsoppdrag forsvinner i bakgrunnen. Det må bli et seriøst søkelys på gods på bane, utnytte jernbanens miljøfordeler, prioritere offentlig drift av godsterminaler sånn at gods på bane får den beste forutsetningen for å bli både en miljøvinner og en reell konkurranse til vei- og flytransporten.

Jernbanen er vårt felles eie. Det er den norske stat som eier den, og dermed folket. Det er folkets skattepenger som finansierer den, og da ligger det også et ansvar hos politikerne til å forvalte våre felles ressurser på en best mulig måte. Norge trenger en jernbane som er pålitelig og sikker, og som på en fremtidsrettet måte ivaretar miljøet, økonomien og kommunikasjonen.

Les og last ned rapporten her:
«En perfekt avsporing – Norsk jernbane fra transportør til supermarked» (FV rapport 1/2022)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.