Felleskronikk: Ingen flere tapte muligheter

Hvis vi vil ha en trygg og fredelig framtid er tiden for handling nå. Klimakrisen er rammen rundt alt, også den forferdelige krigen i Ukraina. Energikrisen i Europa er en anledning til å akselerere overgangen til fornybar energi og skape klimajobber.

Svetlana Krakovska er en av Ukrainas fremste klimaforskere. Fra Kyiv har firebarnsmoren kommentert Putins terrorisme mot det ukrainske folk, og trukket en parallell mellom klimaendringene og krigen. Hun mener vi må erkjenne hvordan energipolitikk og sikkerhetspolitikk henger sammen, nå som krigen i Ukrainia har blottlagt Europas avhengighet til russisk gass.

Krigen i Ukrania er akutt, men vår avhengighet av fossil energi er ikke noe nytt. Beskjeden fra verdens klimaforskere er entydig, vi kan ikke lenger utsette overgangen til fornybar energi, om vi skal unngå katastrofale klimaendringer.

Broen til framtiden er en allianse hvor fagbevegelse og miljøbevegelse, forskere og trosbaserte aktører i flere år har rettet et krav om hundre tusen klimajobber. Den 8. april har vi vår niende årlige konferanse.

Vi kan ikke lenger sette den nødvendige omstillingen av Norge, og verden, på vent. For å bruke næringsminister Jan Christian Vestres egen formulering: «Vi har sinnssykt dårlig tid, bare åtte år på oss til å mer enn halvere utslippene.»

For hvert år som går øker karbongjelden i takt med utslippene, og tidsvinduet for overgangen til nullutslippssamfunnet blir stadig vanskeligere.

Gapet mellom størrelsen på lovnadene og behovet for grønne investeringer for omstilling er for stort. Næringsministeren må gå aktivt inn og sette rammene som sørger for utvikling av ny grønn industri i Norge og nye klimajobber.

Vi krever en troverdig plan og konkrete investeringer i grønne arbeidsplasser, på en måte som sikrer en rettferdig omstilling av samfunnet. Vi er utålmodige og forventer at våre politikere evner å planlegge langsiktig.

Mange stemmer i fagbevegelsen og industrien har lenge pekt på behovet for en plan for Norge etter oljealderen. Under Broen til Framtiden i 2015 var «det grønne skiftet» årets nyord. Fallet i oljeprisen gjorde at tusenvis av oljearbeidere ble kastet ut i arbeidsledighet. Flere av de som jobbet i leverandørindustrien var åpne for å satse på alternativer. Da pandemien brøt ut i 2020 gikk 15 fagforeninger og miljøorganisasjoner sammen og krevde klimajobber som del av krisepakken.

«Jeg er like utålmodig» har Vestre sagt; «Jeg tar med glede utfordringen om å skape et tilstrekkelig antall klimajobber eller bærekraftige jobber som er i tråd med FNs bærekraftsmål.» Med seg på laget har han både FNs generalsekretær og Det internasjonale energibyrået (EIA), som begge er tydelige på at tiden for omstilling er overmoden.

Vi har møtt flere kriser nå, og drastiske tiltak er satt inn. Men klimakrisen er der fortsatt, med økende styrke og alvor. La ikke klimakrisa bli historien om alle de tapte mulighetene.

Vi må synge en sang til motet, som Mikael Wiehe formulerte det så fint, «hos dom som vågar se. Som inte låter tysta sej, men säger som det är. Till alle som bygger broar. Till alla som släpper in. Till dom som tror at människan, kan göra det, hon vill.»

Vi bygger Broen til framtiden.

 • Andreas Ytterstad, professor OsloMet og leder av Concerned Scientists Norway
 • Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender
 • Frode Pleym, leder, Greenpeace Norge
 • Gina Gylver, leder, Natur og ungdom
 • Helene Bank, Spesialrådgiver, For Velferdsstaten
 • Ingunn Gjerstad, leder, LO i Oslo
 • Jan Olav Andersen, Forbundsleder, EL & IT Forbundet
 • Kjersti Barsok, forbundsleder, Norsk Tjenestemanslag
 • Kjersti Hoff, leder, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Lena Reitan, nestleder, Handel og kontor Norge
 • Mette Nord, forbundsleder, Fagforbundet
 • Morten Wedege, forbundsleder, Naturviterne
 • Steinar Winther Christensen, styreleder, Besteforeldrenes klimaaksjon
 • Therese Thyness Fagerhaug, leder, Utdanningsforbundet Oslo
 • Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet
 • Vigids Vandvik, professor CeSAM UiB, Concerned Scientists Norway

Felleskronikk i anledning Broen til framtiden-konferansen, 8. april 2022.
Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 05.04.2022

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.