Forskning om privatisering

av | feb 27, 2012 | Privatisering

Forskning om privatisering

Det verserer mange påstander om hvilke effekter
privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester har.
NHO og den politiske høyresida legger få begrensninger
på seg selv når de framhever hvor mye mer effektivt det
er og hvor mye bedre kvalitet vi får dersom vi
innfører konkurranse og slipper kommersielle aktører
inn i velferdstjenestene våre. De har imidlertid veldig lite
dokumentasjon på at det er slik. Noen overflatiske
meningsmålinger kan de nok i ny og ne finne som mer eller
mindre støtter opp om deres syn, men i mer omfattende
forskningsprosjekter finnes det lite som bekrefter deres
påstander. De siste par årene har det kommet en rekke
forskningsrapporter som er ganske entydige i sine konklusjoner,
nemlig at privatisering og konkurranseutsetting ikke har de
positive effekter som tilhengerne hevder. Videre finnes det
også bred dokumentasjon av at i den grad kommersialisering av
tjenestene gir lavere kostnader for det offentlige, ja, så er
det de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår det
går ut over.

Det kan være nyttig å kjenne til disse
forskningsresultatene. Nedenfor har vi derfor samlet oversikt over
en del av de viktigste rapportene som har kommet det siste
året, samt lenke til et par viktige forskningsprogrammer og
noen aktuelle artikler.

 

Forskningsrapporter

* Laura Hartman (red.): ”Konkurrensens
konsekvenser. Vad händer med svensk
välfärd?
” Stiftelsen Näringsliv
Samhälle (SNS) Förlag. Stockholm 2011.

Denne rapporten skapte storm i Sverige da den konkluderte med at
det ikke finnes støtte i forskningen for å hevde at
privatisering har positive effekter på kvalitet og
effektivitet.

* Ole Helby Petersen, Ulf Hjelmar, Karsten Vrangbæk &
Lisa la Cour: ”Effekter
ved udlicitering af offentlige opgaver. En forskningsbaseret
gennemgang af danske og internationale undersøgelser fra
2000-2011
”. Anvendt KommunalForskning (AKF)-rapport.
København 2011.

Dette er en gjennomgang av dansk forskning som dokumenterer mye
av det samme som den svenske rapporten over.

* Sigbjørn Hjelmbrekke og Trond Erik Lunder:
Analyse
av kostnader i barnehagane i 2010
”. TF-notat nr. 50/2011.
Telemarksforsking.

Her går forskerne gjennom forskjellene i kostnadene mellom
kommunale og private barnehager, og viser at den store
kostnadsforskjellen kommer av at ansatte i private barnehager har
dårligere lønns- og pensjonsvilkår.

* Trond Erik Lunder: ”Gullgraving
i sandkassa. Profittmuligheter og uttak av verdier fra private
barnehager
”. TF-notat nr. 51/2011. Telemarksforsking.

Denne rapporten viser hvordan private barnehager kan ta ut
utbytte, åpent eller skjult, og forsøker å
antyde en potensiell størrelse på dette.

* Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten:
Anbud
og arbeidstakerrettigheter. En studie av bransjene renhold, vakt og
anlegg
”. FAFO-rapport 2011:14.

Dette er en gjennomgang av hva som skjer med arbeidsforholdene
ved anbud.

* PricewaterhouseCoopers: “Public
procurement in Europe. Cost and effectiveness
”.
EU-kommisjonen. Brussel 2011.

Denne EU-rapporten dokumenterer hvordan konkurranseutsetting av
offentlige tjenester fører til store ekstrakostnader i form
av byråkrati. For Norges del ble det her anslått at
ekstrakostnadene ved anbud i snitt utgjør 4,1 prosent av
kostnadene.

* Project On Government Oversight (POGO): ”Bad
Business: Billion of Taxpayer Dollars Wasted on Hiring
Contractors
”. Washington 2011.

Denne studien fra USA undersøkte 35 offentlige anbud, som
dekket mer enn 550 tjenesteaktiviteter, og fant at de private i
snitt fakturerer 83 % mer enn hva det offentlige koster.

 

Forskningsprogrammer

* PSIRU – Public Services
International Research Unit
– driver omfattende forskning
innen privatisering, offentlige tjenester og globalisering.
Institusjonen holder til ved Universitetet i Greenwich i
Storbritannia og har publisert en mengde forskningsrapporter om
konsekvensene av privatisering innen ulike offentlige sektorer.

* PIQUE: ”Privatisation of
Public Services and the Impact on Quality, Employment and
Productivity”
. Omfattende europeisk forskningsprosjekt
med en rekke rapporter som dokumenterer effektene av privatisering
innen elektrisitet, posttjenester, kollektivtrafikk og
helsetjenester i seks land – Østerrike, Belgia,
Tyskland, Polen, Sverige og Storbritannia.

 

Artikler

* Ali Esbati: ”Bak
jubelen. Profittinstinktet trumfer kunnskaper og fakta om
konkurranseutsetting
”. Kronikk Klassekampen,
21.9.2011.

* Inge Axelsson: ”Vinstkrav
försämrar och fördyrar vården
”.
Läkartidningen, 24.1.2012.

* Josefine Hökerberg: ”Privatiseringen:
Hela havet stormar
”. Dagens nyheter, 21.11.2011.

* David Morris: “And
the Winner Is…The Public Sector
”. Defending the
public good, 18.5.2011.

* Richard A. Oppel Jr.: “Private
Prisons Found to Offer Little in Savings
”. New York
Times, 18.5.2011.

* Mark Weisbrot: “Problems
of U.S. Health Care Are Rooted in the Private Sector, Despite
Right-Wing Claims
”. Centre for Economic and Policy
Reports. Washington, juli 2011.

 

For øvrig minner vi om våre egne
hjemmesider
, der informasjon om og erfaringer med privatisering
har får omfattende plass.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.