Private barnehager er billigere enn offentlige

Privat profitt på barnevelferd

Kostnadsforskjellen kommer fram i en analyse som nylig er publisert av Telemarksforskning. De finner to hovedårsaker til den store forskjellen. For det første har private barnehager gjennomgående lavere bemanning enn kommunale. For det andre har private mindre personalkostnader per årsverk. Det vil si at de ansatte i private barnehager tjener mindre og har vesentlig dårligere pensjonsvilkår.

Samtidig har de private barnehagene en langt mindre andel med barn med behov for tilrettelegging. I kommunale barnehager har 6,7 prosent av barna nedsatt funksjonsevne. I private barnehager er tallet 4,1 prosent. I private familiebarnehager har bare 1,3 prosent av barna nedsatt funksjonsevne.

Også når det gjelder andelen barn med minoritetsspråklig bakgrunn er forskjellene store. Mens 14,2 prosent av barna i kommunale barnehager har minoritetsbakgrunn, er tallet for private barnehager 5,1 prosent. For familiebarnehager er tallet 2,1 prosent. Mens 4,7 prosent av barna i kommunale barnehager har tilbud om særskilt språkstimulering, er tallene for private og familiebarnehager henholdsvis 1,3 og 0,1 prosent.

 

Les rapporten her: http://www.telemarksforskning.no/start/detalj.asp?nyhet_id=531&merket=2

Les om rapporten i Fagbladet: http://www.fagbladet.no/nyheter/article5928576.ece

 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.