Boligpolitikk på Velferdskonferansen 2012

Den siste tida har det også dukket opp flere advarsler fra
ulikt hold om at vi i Norge kan være vitne til en boligboble.
Blant annet har IMF
kommet med advarsler om dette
. Et av forholdene som har blitt
trukket fram i debatten, er at boligprisene stiger langt mer enn
byggekostnadene. (Se illustrasjonen nedenfor.)

For å diskutere disse temaene har vi blant annet invitert
forskeren Jardar Sørvoll fra NOVA (Norsk institutt for
forskning om oppvekst, velferd og aldring). Han ga i 2011 ut en
rapport med navnet ”Norsk
boligpolitikk i forandring 1970-2010
”, hvor han går
gjennom norsk boligpolitikk i denne perioden. På
Velferdskonferansen vil han innlede om det samme temaet, hvor han
spesielt tar for seg offentlig boligfinansiering, bostøtte,
boligbeskatning og markedsreguleringer. På nittitallet
inntraff det Sørvoll kaller ”den boligsosiale
vendingen”, der boligpolitikken gikk fra å handle om
generelle ordninger til behovsprøving og politikk for de
vanskeligstilte.

 

(Kilde: Statistisk
Sentralbyrå
)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.