Innlegg: Demokratisk velferd

Menon Economics’ svarinnlegg i Nationen 14.12, understreker mitt poeng. NHO har bestilt en rapport og fått de svarene de var ute etter.

Menon Economics har levert en rapport, som svarer på den bestillingen NHO har betalt for. Det kan ingen klandre dem for. Derfor var også mitt innlegg 03.12 rettet til oppdragsgiveren, NHO. NHOs bestilling er nemlig egnet til å gi et skjevt bilde av velferden vår. Ved å kun se på fordelingen innenfor det private markedet, men helt overse volumet/omfanget eller kommunenes egen drift av velferdstjenester,  har NHO fått et grunnlag for krigstyper i landets aviser. «Distriktene vil rammes hardest», dersom kommersialisering av velferden avvikles, sier NHO.

En bredere analyse enn den NHO har bestilt, vil vise at ingen, heller ikke distriktene, er truet av regjeringens målsetting i Hurdalsplattformen om å kraftig redusere omfanget av kommersielle aktører i velferden. Eller regjeringens mål om at et strengt regelverk skal sørge for at drift av offentlig finansierte velferdstjenester ikke er attraktivt for kommersielle konserner, og sikre bedre demokratisk styring og kontroll. Snarere tvert imot.

Det er kommuneøkonomien, organiseringen og finansiering av tjenestene som avgjør velferdstilbudet i alle landets kommuner. Vi diskuterer her offentlig finansierte tjenester befolkningen har krav på. Det er altså stat og kommune som selv bestemmer hvordan tjeneste skal drives. Vi, velgerne, kan påvirke det gjennom valg. Blir kommuner rammet av at kommersielle selskap ikke lengre får drive velferdstjenester for profitt, skyldes det dårlig politisk styring.

Det eneste alternativet til kommersiell drift, er ikke ideell drift, slik Menons analyse baserer seg på. Alternativet til kommersiell drift av barnehager, skoler, eldreomsorg, barnevern eller hjemmetjenester er selvsagt offentlig drift. Så kan kommunen eller staten velge å inngå langsiktige samarbeid med ideelle aktører. Det er tross alt vi, felleskapet, som eier og finansierer disse tjenestene. Kommersielle selskap kan ikke ramme offentlig sektor, med mindre offentlig sektor lar seg ramme.

Skrevet av Cathrine S. Amundsen, nestleder i For velferdsstaten.
Innlegget stod på trykk i Nationen 16.12.21

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.