”Offentlig sektor er alltid for stor»

Politisk flertall for å kutte offentlige overføringer til skatteparadisselskap

Det danske initiativet er sterkt kritisk til den sittende
regjeringen og ønsker å utvikle en ny politisk kurs
for Danmark. Blant de inviterte innlederne på
konferansen «Er den offentlig sektor
for stor?» var For velferdsstatens daglige leder,
Asbjørn Wahl, som nettopp utfordret denne myten. Wahl
påpekte at den offentlige sektor ble påstått
å være for stor i alle land, uansett størrelsen
på den offentlige sektor. (Les hans kronikk basert på
innlegget her.)

De landene som har opplevd de sterkeste angrepene på
offentlige velferdsordninger de siste par tiårene, som
Storbritannia, New Zealand og Australia, var faktisk i
utgangspunktet blant dem som brukte minst ressurser på
velferdsstaten. Velferdsstatene har med andre ord blitt mest
svekket der de var svakest. Det er altså ikke
størrelsen på velferdsstaten som er hovedproblemet.
Det skulle tyde på at det er maktforholdene, styrkeforholdet
mellom de ulike interessegruppene i samfunnet, som er
avgjørende, påpekte Wahl.

Du kan lese mer om initiativet ”Kan det virkelig
passe
?”, og hen en rapport om det siste møtet
finner du her.
På konferansen ble initiativtakerne enige om å foreta
en omfattende studietur til Norge i høst, der For
velferdsstatens arbeid og initiativer blir av stor interesse.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.