Italias folk har stemt: Vannet er felleseiendom!

Italias folk har stemt: Vannet er felleseiendom!

Folket sa blant annet nei til kjernekraft på italiensk
territorium, nei til privatisering av vannforsyningen, og ja
fjerning av statsministerens immunitet mot
rettsforfølgelse.

Italias vannlov har til nå gitt full åpning for
konsesjoner til kommersielle selskaper, samt at selskapene skulle
kunne kreve full kostnadsdekning i tillegg til minimum 7%
avkastning på sine investeringer. Hele 96 % av de som stemte,
mente at dette skulle fjernes.

Italia har en lov som gir befolkningen mulighet til å
kreve folkeavstemning om saker som de er engasjert i. Dette likner
det norske «innbyggerinitiative
som kom inn i kommuneloven fra 2003, men er sterkere til fordel for
folkelige initiativ. Til forskjell fra norsk lov kan de kreve
nasjonal folkeavstemning over viktige spørsmål. Slik
kan saker som befolkningen er opptatt av, bli satt på
dagsorden.

Det har vært lite mediedekning i Norge av disse
folkeavstemningene. Vi har imidlertid funnet små notiser hos
NRK og

ABC-nyheter
, og en lengre sak på engelsk hos
Indymedia
.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.