Private barnehagers landsforbund (PBL) presser kommunene

Private barnehagers landsforbund (PBL) presser kommunene

Etter omlegging fra statlig til kommunal finansiering av barnehagene har Private Barnehagers Landsforbund ført en aggressiv kampanje i mange kommuner. PBL klager over kommunale budsjetter, og påstår at de private barnehagene strupes økonomisk.

Dette skjer på tross av at offentlig finansierte verdier,
særlig i form av eiendom, bygger seg opp hos de kommersielle
eierne, og at barnehagekonsern som Espira tar ut romslige
konsernbidrag hvert år. PBL er flinke markedsførere,
og bistår private barnehager med utpressing av kommunene.
deres hjemmeside
ligger mal for ”betinget plassoppsigelse” klar, dersom
kommunen ikke øker bevilgingene.

Gjennom lang tid har vi hørt at det ikke spiller noen
rolle om det er det offentlige eller private som utfører
tjenestene, så lenge det offentlige finansierer og styrer
politikken. Situasjonen innen barnehagene viser oss nå godt
at det altså spiller en viktig rolle. Når store
kommersielle selskaper har fått en så sterk posisjon
innen en velferdstjeneste, som de nå har fått innen
barnehagesektoren, så kan de altså bruke denne til
å presse fram løsninger i sin retning.

Det er med andre ord på høy tid å utfordre
regjeringen til å fylle det lovtomme rommet innen
barnehagesektoren og komme med den loven som PBL og Bjarne
Håkon Hansen fikk stanset i fjor, nemlig en lov som regulerer
bruken av de offentlige pengene som strømmer til de private
barnehagene. Målet må være å kutte de
private sugerørene i fellesskapets kasser. Det er stram
økonomi i mange kommuner, noe som også rammer
barnehagene, men det er meningsløst å øse enda
flere millioner inn i de kommersielle barnehagekonsernene. Alle de
offentlige midlene til barnehagene må gå til barna og
ansvarlig drift, ikke til private lommer. Se
denne kronikken
av Helene Bank om PBLs utpressingskampanje.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.