Slik sjekker vi omdømmet til private tilbydere

av | jun 20, 2011 | Privatisering

Hentet fra For velferdsstatens hefte «Ta
tjenestene tilbake
» side 32.

 Aktsomhet –
omdømmesjekk
– Er foretaket kjent (eventuelle
eksempler på lovbrudd eller andre forhold)?
– Er personer i ledelsen kjent (eventuelle eksempler på
gjentatte konkurser)?
Sjekk på www.proff.no, og
med ulike søkemotorer for å se om det er tidligere
tilfeller av spekulativ virksomhet.

Dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår
hos en tilbyder
– Kan dokumenteres ved
tariffavtale.
– Alternativt er arbeidskontrakter, lønnslipper etc.
viktige hjelpemidler.
Har bedriften tariffavtaler, er det mulig å sjekke med
medlemmer

Kontroll med og innsyn i lønns- og
arbeidsvilkår – må sikres i
kontrakt 
(men det er ikke sikkert at en
kontroll forteller alt)
– Arbeidskontrakt kan kontrolleres, men ikke om det opereres
med flere versjoner.
– Lønnslipp kan kontrollere, men ikke om det foretas
ulovlige trekk mv.
– Timelister kan kontrollere, men bare for det aktuelle
oppdrag.
Kontroller må altså følges opp løpende
sammen med aktiv verving for å få medlemmer og dermed
innsyn i virksomhetens arbeidsmetoder.

Medlemmet er den beste kontrollør av
lønns- og arbeidsvilkår
Kontroller er
altså ikke tilstrekkelig, dersom det finnes et ønske
om at forhold skal holdes skjult. Arbeidstakere som blir fortalt at
de mister jobben dersom sannheten kommer frem, kan presses til
å holde sannheten om lønns- og arbeidsvilkår for
seg selv. Det aller beste tiltaket mot useriøsitet og sosial
dumping er derfor aktiv verving for å få medlemmer. Da
vil medlemmene selv gi innsyn i virksomhetens arbeidsmetoder.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.