NHO Service resirkulerer sin privatiseringspropaganda

av | jun 30, 2011 | Privatisering

Debatt om konkurranseutsetting

I sommer lanserte arbeidsgiver- organisasjonen NHO Service nye nettsider der de påstår at norske kommuner kan spare 19 milliarder kroner på å drive like effektivt som private. Dette er et forsøk på å resirkulere påstander som det gjentakende ganger har blitt dokumentert er feilaktige.

Så vel KS som kommuneadministrasjonene i kommuner som
Bergen og Trondheim har påvist at NHO Service sine tall ikke
holder mål (KS sin siste reaksjon, inkludert et oppklarende
brev til kommunene, finner dere
her
). På et debattmøte på Litteraturhuset i
Oslo den 23. mai kommenterte administrerende direktør i NHO
Service, Petter Furulund, dette på denne måten: Han
viste til at de hadde blitt beskyldt for at ”disse
beregninger var ikke helt riktige. Det er mulig det, men det som
skiller er at vi har beregninger”. (Se videoklipp av
Furulunds innlegg her.)

At beregningene ikke holder mål, betyr med andre ord lite
i NHO Service sin verden. Egeninteressen går foran. Deres
medlemsbedrifter er de som i størst grad vil tjene på
at norske kommuner konkurranseutsetter og privatiserer sine
tjenester. Sånn sett er det ikke overraskende at de kjemper
for at dette skal skje. Problemet er den totale mangel på
seriøsitet de benytter seg av i denne kampen. Her er
propagandaen overordnet fakta. Det andre bemerkelsesverdige i denne
saken er den fullstendig ukritiske måten NHO Service sin
propaganda videreformidles på av norske journalister rundt
omkring i avis-Norge. Enten følger de ikke med i
samfunnsdebatten, eller så må de selv ha en politisk
agenda.


Her
finner dere en artikkel som for n’te gang avviser NHO
Service sine meningsløsheter. Videre oppsummerer Fagforbundets
hjemmeside
oppslag i Aftenposten og VG som nok en gang viser
hvem som er taperne når kommunene skal spare gjennom
konkurranseutsetting, nemlig de ansatte.

Se også For velferdsstatens artikkel
Avkler NHO Service sin privatiseringspropadanda
(01.12.2010) og
Fagforbundets sider
Tenk på et tall
der du finner et notat som grundig
gjennomgår NHO Service sine påstander.

Kommunal rappot:
Kommunene
kan kutte 25%
(Kommunal rapport 23.06.2011)
KS advarer
mot tallene
(Kommunal rapport 23.06.2011)

Debatt i Sandefjord blad

Mer velferd for pengene
(Innlegg fra NHO Service
10.08.2011)
Advarer
mot feilinformasjon fra NHO Service
(Innlegg fra Fagforbundet
08.07.2011)
Våre
ansatte er best
(Innlegg fra Ap Sandefjord 14.07.2011)

Partistøtte og velferd
(Innlegg fra NHO Service,
06.07.2011)
Tenk
på et tall
(Innlegg Frp Sandefjord 28.06.2011)

Misvisende lek med tall
(Innlegg fra Ap
Vestfold 28.06.2011)

Ikke halvt rett, men helt feil
(Innlegg fra Fagforbundet
Sandefjord 30.06.2011)
Mye
å hente på privatisering
(artikkel
24.06.2011)
Det
bare tenk på et tall
 (artikkel 24.06.2011)

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.