Innlegg: PBL driver utpressing av kommunene

Innlegg: PBL driver utpressing av kommunene

Av Helene Bank, For velferdsstaten
Publisert i avisa Klassekampen 09.06.2011

På deres hjemmeside ligger mal for ”betinget
plassoppsigelse” klar, dersom kommunen ikke øker
bevilgingene.  Framfor å klage på kommunene, er
det på tide å utfordre regjeringen til å sette
stopp for uttak av verdier fra barnehager som driftes på det
offentliges regning 

BPL fikk et oppslag i NRK i Rogaland om Espira-barnehagene i
Haugesund. Det ville bli røde tall i regnskapene om ikke
Haugesund kommune ga dem samme beløp som de kommunale
barnehagene. Isolert sett kan det se rett ut, men bak tallene blir
bildet et annet.  Espira er et stort kommersielt konsern innen
barnehagedrift.  Størsteparten av aksjene eies av
internasjonal finanskapital. Noen av disse er registrert i
skatteparadis. Nesten alle Espira-barnehagene gir omfattende
årlige konsernbidrag til sine eiere. De tre
Espira-barnehagene i Haugesund har tatt ut konsernbidrag på
fem millioner kroner de siste tre årene. Det var omtrent det
samme ekstrabeløpet barnehagene krevde å få fra
de kommunale budsjetter.

Regjeringen ga private barnehager romslige betingelser under
Barnehageløftet. Spesielt har investeringstilskudd blitt
gitt uten betingelser om at eiendom i form av tomter eller
bygninger skulle være i offentlig eie, eller gis tilbake til
det offentlige i tilfelle barnehagen stanset driften.  Det har
ført til at mange av de nye, og flere eksisterende
barnehager har etablert egne investerings-, holding-, og
eiendomsaksjeselskaper, som eier og ivaretar eiendomsmassen. Dermed
er det mulig for disse selskapene å tjene gode penger
på husleie og andre tjenester utført av eierne, selv
når bygningene er betalt av offentlige midler.
Barnehagestyrere kan klage over trange budsjett, mens
barnehageeiere tar husleie for eiendom som er betalt med offentlige
midler. De kommersielle barnehagene har fått et grep på
kommunene. De kan stoppe driften – si opp plassene. Sette
finansieringsbetingelser overfor kommunen, ellers kan barn og
foreldre plutselig stå uten barnehage, – om da ikke kommunen
selv tar over.

Med regjeringens barnehageløft har kommunene har
fått en stor og aggressiv lobbyaktør i fanget. De
små lokale, ideelle, og foreldredrevne barnehagene dyttes
ofte foran når PBL driver lobbyisme og fremmer krav overfor
kommunene eller flagger sine problem i media. Men bak dem
står det kommersielle aktører som har overskudd som
formål for sitt eierskap. Det er trist når de
ikke-kommersielle blir brukt av de store kommersielle
barnehagekonsern.

Det er å vente at kommuner vil ta over kommersielle
barnehager og drive kvalitetsutvikling uten profittmotiv. Det vil
lette dem fra utpressingen som PBL driver. Det er på
høy tid å utfordre regjeringen til å fylle det
lovtomme rommet og komme med den loven som, PBL og Bjarne
Håkon Hansen fikk stanset i fjor .  Målet må
være å stoppe de private sugerør i fellesskapets
kasser. Alle de offentlige midlene til barnehagene må
gå til barna og ansvarlig drift, ikke i private lommer.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.