Barnehageopprøret i Oslo

Barnehager på anbud

Konkurranseutsetting er nytt i barnehagesektoren, og forsøket kan ikke sies å ha vært vellykket så langt. Etter massive protester fra foreldre ble byrådets prøveprosjekt redusert til en ikke-konkurranse der tre barnehager overlates til Norlandia-konsernet – som eneste anbyder. Nå er neste runde i gang, og ti barnehager skal selges til private. Tre av disse er blant barnehagene byrådet ikke fikk konkurranseutsatt. Foreldrene fortviler og protesterer, de ansatte flykter, fagforeningene kjemper og byrådet kjører på, alt mens Fylkesmannen vurderer lovlighetskontroll av vedtakene. Utfallet av dette blåblå prøveprosjektet er høyst uklart. Det som er helt klart, er at det ikke er hensynet til barna og foreldrene som er avgjørende i denne prosessen – for foreldrene protesterer høylytt.

Les Fagbladets reportasje Barnehageopprøret i Oslo, lik Facebooksiden Foreldregruppa mot privatisering av barnehager for å støtte foreldrene og få med deg alle oppdaterte nyhetsklipp m.m. For dere som er i Oslo: møt opp på Ballongprotest mot privatisering av barnehager på 1.mai og markering mot salg av kommunale barnehager 7. mai kl. 17.30, v/Rådhuset (borggården).

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.