Verdens beste helsevesen?

av | apr 22, 2014 | Helse og omsorg

Lenke til kronikk i Adresseavisa 22.04.2014 av Sven Erik Gisvold, overlege og professor St. Olavs Hospital, Oluf Dimitri Røe, overlege sykehuset Levanger og kreftforsker ved NTNU Marie Aakre, sykepleier, og seniorrådgiver, St. Olavs Hospital.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.