Fortsatt kamp om sykehusreformen

av | apr 25, 2001 | Helse og omsorg

Styret i aksjonen For velferdsstaten konstaterer at regjeringen
i Ot.prp. 66 har gitt etter for press når det gjelder
muligheten for å skille ut og privatisere den såkalte
kjernevirksomheten ved sykehusene.

Proposisjonen legger imidlertid fortsatt opp til fristilling av
sykehusene gjennom foretaksmodell og åpner for privatisering,
utskilling og konkurranseutsetting av all annen virksomhet som er
nødvendig for å drive et sykehus.

Disse delene av proposisjonen vil aksjonen For velferdsstaten
fortsatt arbeide for å endre gjennom opplysningsvirksomhet,
mobilisering av sine medlemmer, lobbyvirksomhet, oppfordring til
gjennomføring av folkemøter og på andre
måter.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.