Blind tro på magiske innsparingstall

av | mai 28, 2014 | Markedsretting

 

For velferdsstaten har tidligere skrevet om hvordan konsulenter ofte har et svakt, sviktende eller ikke-eksisterende grunnlag for sine innsparingsanslag. Derfor omtaler vi slike som magiske innsparingstall. I slutten av mars meldte både Kommunal Rapport, NHO Service og flere medier om en ny rapport som skulle være det endelige bevis på at kommunene kunne spare milliardbeløp på mer konkurranse. KS, som hadde bestilt rapporten fra konsulentfirmaene Rambøll og Inventura, var svært fornøyd med sitt rapportkjøp:  

– Det har aldri tidligere vært synliggjort hvor mye kommunene sparer ved et effektivt innkjøp med konkurranse. Før var det svært uklart hvor mye man sparte og hvor store transaksjonskostnadene var. Det har vi nå fått synliggjort, sier Kjell-Torgeir Skjetne, direktør for lokaldemokrati og kommuneøkonomi i KS til Kommunal Rapport (24.3.2014). At konsulentene selv har vært ærlige nok til å ”understreke at det er stor usikkerhet knyttet til dette tallet” (s.6), et innsparingsanslag på 1,7 milliarder, ser ikke ut til å dempe KS sin entusiasme.
 
NHO Service driver også kreativ og selektiv reklame for denne rapporten. I deres nyhetsbrev framstår dette som en rapport om konkurranseutsetting på velferdsområdet, mens det som står er at ”effekten og innsparingspotensial ved konkurranseutsetting av egenregi er ikke omhandlet spesielt i denne rapporten” (s.47). NHO Service nevner heller ikke den kritikken som konsulentene retter mot NHO Service sin egenproduksjon av magiske innsparingstall. Både NHO Service sine egne innsparingsberegninger fra ”Sammen for bedre velferd”-notatene, utarbeidet for 200 norske kommuner, og rapporten konsulentselskapet Oslo Economics har utarbeidet for NHO Service, utsettes for hard kritikk: ”Ingen av disse rapportene er fullstendige ift. en analyse av en evt besparelse ved konkurranseutsetting” (s. 47). For velferdsstaten har ved flere anledninger kritisert NHO Service for deres magiske innsparingstall, som også Fagforbundet har gjennomgått under vignetten Tenk på et tall. Nå støttes våre analyser uventet fra konsulenthold.
 
Den nye rapporten fra KS er et eksempel på at selv når konsulentene innrømmer svakhetene ved sine beregninger, brukes slike tall som om de var konkrete og reelle. Vi minner derfor om Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service, sin respons på dokumentasjonen om at deres beregninger ikke har rot i virkeligheten: ”Det er mulig det, men det som skiller er at vi har beregninger.” Ved å hylle rapporten ”Kostnader, besparelser og effektivisering ved konkurranse”, og underslå konsulentenes egne forbehold om tallenes kvalitet, har KS vist at også de er mer opptatt av å ha tall, enn at tallene faktisk stemmer med virkeligheten. Dermed bidrar de også til å bekrefte vår tidligere påstand om at KS har ”utviklet seg til en ledende kraft i markedsliberaliseringen av Norge” (se artikkel her).

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.