Nytt notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

Last ned notatet Konkurranseutsatte sykehjem i Norge.

Sammendrag
For velferdsstaten har undersøkt historien rundt anbudsrunder og konkurranseutsetting av sykehjem i Norge (1997-2012). Vi har funnet i alt 47 anbudsrunder (se oversikt i vedlegg). 15 kommuner har vært involvert i disse anbudskonkurransene: Asker, Askøy, Bergen, Bærum, Hobøl, Klæbu, Kristiansand, Kristiansund, Moss, Oppegård, Os, Oslo, Stavanger, Trondheim, Ålesund. Tre hovedfunn skiller seg ut:

1)    De kommersielle dominerer stort med 38 av 47 anbudsvinnere og eierskapet konsentreres på stadig færre og finansielle aktører.

2)    Valgfriheten er illusorisk – i 33 av 38 kontrakter med kommersielle selskaper er selskapet solgt eller omstrukturert i løpet av anbudsperioden.

3)    Ideelle aktører vinner ikke anbud om drift av sykehjem. Der slike aktører har vanlige driftsavtaler med kommuner, har det imidlertid vært stabil drift.

For velferdsstatens gjennomgang bekrefter at et non-profittprinsipp for våre velferdstjenester er beste vei å gå for å fjerne de kommersielle aktørenes sugerør i felleskassa. Det bør gjøres på samme måte som i Privatskoleloven, der kommersiell drift og alle former for uttak av fortjeneste er forbudt. Rekommunalisering av privatiserte og konkurranseutsatte tjenester, samt bruk av begrensede anbudsrunder for ideelle aktører, er andre effektive tiltak for å hindre kommersialisering av vår velferd. Mer om våre forslag til tiltak finnes i heftet ”Ta tjenestene tilbake”.

I media:
Bestemor solgt igjen – og igjen (Kronikk i Dagsavisen 26.09.2012)
Private vinner 8 av 10 anbud (Frifagbevegelse.no 27.09.2012)

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.